Temsil Edildiği Bilimsel Toplantılar2020-11-24T22:19:21+00:00
1607, 2020

Paydaş Çalıştayı

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından 16 Temmuz 2020 tarihinde düzenlenen “Paydaş Çalıştayı”na katılım sağlanmıştır.

1305, 2020

2020 Hemşirelik Yılı Özel Söyleşileri

Öğrenci Hemşireler Derneği (ÖHDER) tarafından “Hemşirelik Yılı Özel Söyleşileri” düzenlenmiş, bu kapsamda, 13 Mayıs 2020’de Prof. Dr. Hülya OKUMUŞ, 8 Haziran 2020’de Dr. Öğr. Üyesi Fahriye VATAN ve 3 Temmuz 2020’de Prof. Dr. Gülseren KOCAMAN ile söyleşi yapılmıştır.

1105, 2020

2020 Yılı Hemşirelik Haftası Kutlaması

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından “2020 Yılı Hemşirelik Haftası Kutlaması” kapsamında video konferansı düzenlenmiştir. HEMED bu konferansta temsil edilmiştir.

2403, 2020

THD COVID-19 Komisyonu

Derneğimiz, COVID-19 pandemisi ile birlikte Mart 2020’de Türk Hemşireler Derneği (THD) bünyesinde kurulan COVID-19 komisyonunda yer almıştır ve komisyon çalışmalarına katılmaktadır.

811, 2019

Hemşirelik Güncel Sorunlar Çalıştayı

HEMED, Türk Hemşireler Derneği tarafından 8 Kasım 2019 tarihinde Ankara’da düzenlenen “Hemşirelik Güncel Sorunlar Çalıştayı”na katılmıştır.

2409, 2019

Sağlık Bakım Festivali

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi tarafından 24 Eylül 2019 tarihinde düzenlenen Sağlık Bakım Festivalinde derneğimiz temsil edilmiştir.

2309, 2019

Kesici-Delici Alet Yaralanmaları E-Eğitim Modülleri

Hasta ve Sağlık Çalışanı Güvenliği Platformu tarafından 23 Eylül 2019 tarihinde Hacettepe Üniversitesinde düzenlenen “Kesici-Delici Alet Yaralanmaları E-Eğitim Modülleri Yuvarlak Masa Toplantısı”na katılım sağlanmıştır.

2103, 2018

Hemşirelik Eğitiminde Klinik Rehberlik Çalıştayı

21 Mart 2018 tarihinde Koç Üniversitesi’nde HEMED’in katkıları ile “Hemşirelik Eğitiminde Klinik Rehberlik Çalıştayı” düzenlenmiş olup çalıştaya derneğimiz yönetim kurulundan Prof. Dr. Gülseren KOCAMAN ve Prof. Dr. Hülya OKUMUŞ katılmıştır.

2311, 2017

Hemşirelik Lisans Eğitimi Çalıştayı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 23 Kasım 2017 tarihinde Ankara’da “Hemşirelik Lisans Eğitimi Çalıştayı” düzenlenmiştir. Çalıştayda HEMED adına Dr. Havva ARSLAN YÜRÜMEZOĞLU tarafından “Türkiye’de Hemşire Eğitimcilerin/Akademisyenlerin Sorunları” adlı konuşma yapılmıştır. Çalıştay raporu aşağıda sunulmuştur. Hemşirelik Lisans Eğitimi Çalıştayı Raporu

Go to Top