• Lisans ve lisansüstü hemşirelik eğitiminin geleceği için ortak bir vizyon ve misyon yaratmak
  • Ulusal ve uluslar arası düzeyde lisans ve lisansüstü öğrenci ve eğitici değişimi için işbirliği ve destek sağlamak
  • Çekirdek hemşirelik eğitimi müfredatlarına ilişkin tavsiyelerde bulunmak
  • Hemşirelik eğitimi ile ilgili ulusal ve uluslar arası politikaları etkilemek için girişimler planlamak