Derneğimiz, COVID-19 pandemisi ile birlikte Mart 2020’de Türk Hemşireler Derneği (THD) bünyesinde kurulan COVID-19 komisyonunda yer almıştır ve komisyon çalışmalarına katılmaktadır.