Doç. Dr. Havva ARSLAN YÜRÜMEZOĞLU
Başkan
Dokuz Eylül Üniversitesi
Hemşirelik Fakültesi
Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı

havva.arslan@gmail.com

Doç. Dr. Serpil İNCE
Başkan Yardımcısı
Akdeniz Üniversitesi
Hemşirelik Fakültesi
Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı
inceserpil07@gmail.com
serpildogan@akdeniz.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin AYHAN ÖNCÜ
Sekreter
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı
ya.ayhan@gmail.com

Prof. Dr. Rukuye AYLAZ
Yönetim Kurulu Üyesi
İnönü Üniversitesi
Hemşirelik Fakültesi
Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı
rukuye.aylaz@inonu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Gamze ÖZKAN
Yönetim Kurulu Üyesi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı

cigdem.ozkan@cbu.edu.tr

Araş. Gör. Gülşen IŞIK
Yönetim Kurulu Üyesi
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

glsen20@gmail.com

Araş. Gör. Figen YANIK
Sayman
Dokuz Eylül Üniversitesi
Hemşirelik Fakültesi
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

figen.satkan@gmail.com