MİSYON
Hemşirelik Eğitimi Derneği’nin misyonu; ülkemizdeki lisans düzeyinde hemşirelik eğitiminin nitelikli hale getirilmesi için eğitim politikalarının oluşturulmasında katkı vermek, nitelikli hemşirelik eğitimin önündeki engelleri kaldırmak için tüm paydaşlarla işbirliği içinde olmaktır.

VİZYON
Hemşirelik Eğitimi Derneği, Türkiye’de lisans hemşirelik eğitiminin dünya standartlarına ulaşması, nitelikli hemşire yetiştirilmesi için sürekli gelişimi destekleme, küresel ve ulusal hemşirelik eğitimi ile ilgili değişimlere uyum sağlama ve hemşirelik eğitimi sorunlarının çözümünde öncü bir rol oynamayı hedeflemektedir.