HEMŞİRELİK EĞİTİMİ DERNEĞİ TARİHÇESİ

Hemşirelik Eğitimi Derneği (HEMED), 14 Haziran 2007 tarihinde İzmir’de kurulmuştur. Derneğimize sırasıyla; Prof. Dr. Zeynep Conk, Prof. Dr. Gülseren Kocaman, Prof. Dr. Hülya Okumuş ve Prof. Dr. Elif Ünsal Avdal başkanlık yapmış olup, 14 Haziran 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul sonrasında Doç. Dr. Havva ARSLAN YÜRÜMEZOĞLU başkan olarak belirlenmiştir.

Hemşire akademisyenlerden oluşan 363 aktif üyesi ile birlikte, Türkiye’de lisans ve lisansüstü hemşirelik eğitiminin niteliğini geliştirmeyi ve sürdürmeyi amaçlayan HEMED, hemşirelik eğitimi sorunlarını yakından izlemek ve bu sorunlara çözümler üretebilmek için faaliyetlerini sürdürmektedir.

6 Eylül 2011 tarihinde dernek çatısı altında; Hemşirelik Eğitimi Akreditasyon Kurulu/Akreditasyon Eğitim Komitesi, Standartları Belirleme ve Geliştirme Komisyonu, Program Değerlendirme İzleme Komisyonu ve Danışmanlık ve Eğitim Komisyonu kurulmuştur. Bu alt grupların çalışmalarıyla hemşirelik eğitiminin dünyadaki meslektaşları ile birlikte aynı yönde ve hızla gelişmesi için çalışmalarda bulunulmaktadır. Derneğimizin hemşirelik eğitiminin akreditasyonu ile ilgili yürüttüğü çalışmalar ve görüşmeler sonucu, 28 Ocak 2013 tarihinde Hemşirelik Eğitimi Akreditasyon Kurulu’nun bağımsız bir tüzel kişilik olarak ‘’Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’’ adı altında devam etmesine karar verilmiştir.

Derneğin Temel Olarak Girişimde Bulunduğu Konular

 • Hemşirelik eğitimi veren ve eğitici yetersizliği olan kamu kurumlarının kontenjanlarının azaltılması çalışmalarınız izleme,
 • Hemşire eğitimcilerinin karşılaştıkları mesleki sorunların çözümü için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve ilgili rektörlüklerle görüşmeler yapma,
 • Hemşirelik müfredatı ve yaşanılan sorunlara ilişkin hemşirelik eğitimi yöneticileri ile görüşmeler yapma,
 • Hemşirelikte lisans tamamlama programı ile ilgili değişiklik yapılmasına dair çalışmalar yapma,
 • Meslek liselerinin hemşirelik eğitimlerine devam etmesi ile ilgili YÖK ve milletvekilleri ile görüşme
 • ‘’Hemşire’’ unvanına sahip olmak için gereken yeterliliklerin belirlenmesi,
 • Alan kodu olmayan (Psikiyatri Hemşireliği, Çocuk Sağlığı Hemşireliği, Hemşirelik Esasları, Hemşirelikte Yönetim) doçentlik alanlarının oluşturulması,
 • Bazı hemşirelik kongrelerinde verilecek bildiri ödüllerinin desteklenmesi ve
 • Yırtıcı / yağmacı (predatory) dergiler ile ilgili bilgilendirme yapılması gibi faaliyetleri bulunmakta ve güncel sorun ve gelişmeler doğrultusunda girişimlerini sürdürmektedir.

Derneğin Faaliyetleri

 • Alan kodu olmayan (Psikiyatri Hemşireliği, Çocuk Sağlığı Hemşireliği, Hemşirelik Esasları, Hemşirelikte Yönetim) doçentlik alanlarının oluşturulması
 • Hemşirelik Eğiticileri Çalıştayı (18 Ekim 2010, GATA)
 • Hemşirelikte Uzaktan Yüksek Lisans Eğitimi Çalıştayı (24 Eylül 2011, GATA)
 • Lamaze International ile ortak olarak düzenlenen Bebek Dostu Hemşirelerin Buluşma Noktası: Emzirme Danışmanlığı Sempozyumu (28 Mart 2012)
 • Hemşirelik Öğrencileri İçin Kariyer Planlama Paneli (23 Aralık 2014)
 • Rehber Hemşire Eğitim Programı (12-13 Aralık 2014, Gebze Anadolu Sağlık Merkezi)
 • Hemşirelik Eğitiminde Uygulama Alanları Sorunları: Çözüm Arama Çalıştayı (23-24 Mart 2017, İzmir)
 • Hemşirelik Eğitiminde Klinik Rehberlik Çalıştayı (Koç Üniversitesi ile birlikte, 21 Mart 2018)
 • Hemşirelik Eğitiminin Geleceği Sempozyumu: Akreditasyon, Standartlar, İyi Uygulama Örnekleri (19-20 Haziran 2018)
 • Hemşirelik Eğitiminde Klinik Rehberlik Çalıştayı (Koç Üniversitesi ile birlikte, 16-17 Temmuz 2018)
 • Rehber Hemşire Eğitimi (6-7 Eylül 2018)
 • Hemşirelik Eğitiminin Geleceği II: Ölçme Değerlendirme, Program Değerlendirme, Sürekli İyileştirme Sempozyumu (4-6 Eylül 2019)
 • Hemşirelik Eğitiminde Klinik Rehberlik: Sorunlar, Çözüm Önerileri, Geleceği Planlama Çalıştayı (14 Ocak 2020)
 • Uzaktan Eğitimde Hemşirelik Öğrencilerinde Motivasyon: Engeller, Görüşler ve Öneriler Öğrenci Çalıştayı (25 Ocak 2021)
 • Hemşirelik Eğitiminin Geleceği 3: Pandemi Sürecinde Eğitimi İyileştirme Yaklaşımları (27-29 Eylül 2021)

COVID-19 Pandemisi Sürecinde Yürütülen Faaliyetler

 • THD bünyesinde kurulan COVID-19 komisyonunda yer alma,
 • Hemşirelik Haftası kapsamında ülkemiz ile birlikte Amerika ve İngiltere’den meslektaşlarımızın ve öğrencilerin katılımı ile hazırlanan, içinde bulunduğumuz ani değişim ve risklere karşı mesleki olarak süratle uyum sağlamamız gerektiğini de vurgulayan video gösterimi hazırlanması.
 • Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi’nin COVID-19 Özel Sayısı için derneğimizin deneyim ve önerilerinin yer aldığı makale hazırlanması,
 • Joanna Briggs Institute’nün Kanıta Dayalı Enfeksiyon Önleme ve Kontrolüne Yönelik COVID-19 Özel Koleksiyonu’nun çevirisi yapılarak dernek web sayfası yoluyla paylaşılması,
 • COVID-19 pandemisinden dolayı yapılamayan uygulamalı hemşirelik eğitim konusunda YÖK’e, hemşirelik eğitiminin yaz okulu uygulaması ve olası sonuçları ile ilgili görüş bildirilmesi,
 • HEPDAK-HEMED ortak çalışması sonucunda her birine yaklaşık 400-500 kişinin katıldığı dört webinarın düzenlenmesi:
  • COVID-19 Pandemi Sürecinde Hemşirelik Eğitimi (17 Haziran 2020)
  • Pandemi Sürecinde Üniversitelerde Dijital Dönüşüm: Hemşirelik programlarında Uzaktan Eğitim Deneyimleri ve Geleceğe Yönelik Planlamalar (30 Haziran 2020)
  • Pandemi sürecinde Hemşirelik Eğitimi: Teorik ve Uygulama – A.B.D. Örnekleri (13 Temmuz 2020)
  • Uzaktan Eğitimde Öğrenci Merkezli Eğitimi Başarabilir miyiz? (22 Temmuz 2020)
 • Türk Hemşireler Derneği (THD) ve Hemşirelik Eğitimi Derneği’nin (HEMED) 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Hemşirelik Eğitimine İlişkin Görüşlerinin ve Önerilerinin sunulması (20 Eylül 2020).