Genel Fotoğraflar

Hemşirelik Güncel Sorunlar Çalıştayı | 8 Kasım 2019, Ankara

COVID-19 Pandemi Sürecinde Hemşirelik Eğitimi, 2020

Pandemi Sürecinde Üniversitelerde Dijital Dönüşüm: Hemşirelik programlarında Uzaktan Eğitim Deneyimleri ve Geleceğe Yönelik Planlamalar, 2020

Pandemi sürecinde Hemşirelik Eğitimi: Teorik ve Uygulama – ABD Örnekleri, 2020

Uzaktan Eğitimde Öğrenci Merkezli Eğitimi Başarabilir miyiz?, 2020