Hasta ve Sağlık Çalışanı Güvenliği Platformu tarafından 23 Eylül 2019 tarihinde Hacettepe Üniversitesinde düzenlenen “Kesici-Delici Alet Yaralanmaları E-Eğitim Modülleri Yuvarlak Masa Toplantısı”na katılım sağlanmıştır.