HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE KLİNİK REHBER STANDARTLARI

Rehber Hemşire Tanımı.

Uygulama alanında, öğrencinin öğrenmesini kolaylaştıran, mesleki gelişimini destekleyen ve geliştiren, öğrenciyi değerlendiren ve HEMED standartlarına uygun bir eğitim programını başarıyla tamamlayan hemşiredir.

Klinik Rehber Hemşireler İçin Kriterler

 • En az bir yıl klinik deneyime sahip olmak,
 • Hemşirelikte en az lisans, tercihen lisansüstü derecesine sahip olmak,
 • HEMED standartlarına uygun bir eğitim programını başarıyla tamamlamak,
 • Sürekli mesleki gelişime açık olmak, eğitim ve çalışma alanında bilimsel etkinliklere katılmak,
 • 5 yılda bir “Rehber Hemşire Eğitim Programı”na katılmalıdır.

Klinik Rehber Hemşirelerin Nitelikleri

 • Rehber hemşirelik için istekli olmak.
 • Kaliteli bir hemşirelik bakımına istekli olmak.
 • İleri düzeyde klinik beceriye sahip olmak.
 • Etkili kişiler arası iletişim becerilerine sahip olmak.
 • Mesleki gelişime gönül vermiş olmak.
 • Profesyonellik becerilerini gösterebilmek.
 • Empati yapabilmek.
 • Özgüvenli olmak.
 • Stres yönetimi, zaman yönetimi, liderlik becerilerine sahip olmak.
 • Öğrencinin savunuculuğunu yapabilmek.
 • Rehberlik eğitimi almayı kabul etmek.
 • Ön yargılı ve tehdit edici olmamaktır.

Rehber Hemşire Rol ve Sorumlulukları

 • Teori ile uygulama arasındaki bağlantıyı sağlamak.
 • Öğrenciler için olumlu bir öğrenme ortamı oluşturmak.
 • Uygulama hedefleri doğrultusunda, kliniğine özgü öğrenme fırsatları oluşturmak.
 • Uygulama için gerekli olan ortamı hazırlayarak öğrencinin güvenli uygulama yapmasını sağlamak.
 • Öğrencinin düzeyine uygun öğrenme aktivitelerini planlamak ve koordine etmek.
 • Öğrenciye, yeni bir bilgi uygularken, yeni bir beceri öğrenirken rehberlik yaparak, destek olmak.
 • Öğrencinin kendisine önem/değer verildiğini, desteklendiğini hissettirmek ve iyi bir rol model olmak.
 • Hasta bakımındaki bilgi ve deneyimlerini öğrenci ile paylaşmak.
 • Hemşirelik eğitim programları ve klinik uygulama amaç-hedefleri hakkında bilgi sahibi olmak.
 • Uygulama ile ilgili dokümanları uygun şekilde kullanmak.
 • Öğrenciye yapıcı geri bildirim vermek.
 • Öğrencinin uygulama performansına ilişkin olarak görüş bildirmek.
 • Öğrenciye ilişkin konularda ilgili kişilerle işbirliği yapmak.
 • Programı yürüten kurumun istemesi durumunda, öğrencinin başarı ve başarısızlık durumlarına ilişkin kanıtları sağlamak.
 • Temel rol, bilgi ve becerisi ile öğrencide güven oluşturmak.
 • Temel Öğrencinin profesyonel gelişimini ve öğrenmesini kolaylaştıran kaynak kişi olmak.