Prof. Dr. Hülya OKUMUŞ
Başkan
Dokuz Eylül Üniversitesi
Hemşirelik Fakültesi
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Emekli Öğretim Üyesi

hulya3.okumus@gmail.com

Doç. Dr. Havva ARSLAN YÜRÜMEZOĞLU
Başkan Yardımcısı
Dokuz Eylül Üniversitesi
Hemşirelik Fakültesi
Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı

havva.arslan@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Deniz ŞANLI
Sekreter
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

deniz.sanli@ikc.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hande YAĞCAN
Sayman
Dokuz Eylül Üniversitesi
Hemşirelik Fakültesi
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

hande.yagcan@gmail.com

Prof. Dr. Gülseren KOCAMAN
Üye
Dokuz Eylül Üniversitesi
Hemşirelik Fakültesi
Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı
Emekli Öğretim Üyesi

gulseren.kocaman@gmail.com

Prof. Dr. Elif Ünsal AVDAL
Üye
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

elifunsal2003@yahoo.com

Doç. Dr. Fahriye VATAN
Üye
Ege Üniversitesi
Hemşirelik Fakültesi
Hemşirelikte Eğitim ve Yönetim Anabilim Dalı

elifunsal2003@yahoo.com

Dr. Öğr. Üyesi Özlem ÇİÇEK
Üye
Bakırçay Üniversitesi
Hemşirelik Fakültesi
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

nr.ozlemcece@hotmail.com

Araş. Gör. Dr. Gülçin UYANIK
Üye
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı

gulcinyelten@hotmail.com