Hemşirelik eğitimi yöneticilerine, bu yıl yaz okulu uygulamaları ile ilgili derneğimize iletilen sorunlar ve bu sorunlara yönelik derneğimizin çözüm önerileri resmi yazı ile iletilmiştir.