HEMED önderliğinde ulusal hemşirelik dernekleri tarafından, bazı üniversitelerde hemşirelik fakülte/ yüksekokul/ bölüm kadrolarına verilen alan dışı kadro ilanlarına yönelik olarak hazırlanan duyuru aşağıda sunulmuştur.

Ulusal Hemşirelik Dernekleri Kadro İlanları Duyurusu