HEMED tarafından Hemşirelik Eğitiminde Uygulama Alanları Sorunları Çalıştayında elde edilen sonuçlar 12-13 Ekim 2017 tarihinde Samsun’da düzenlenen International Congress of Black Sea Nursing Education (Uluslararası Karadeniz Hemşirelik Eğitimi Kongresi)’nde sözel bildiri olarak sunulmuştur. Bu bildiri “Problems and Expectations Stated by Nursing Academicians and Students to Nursing Education Association (Hemşirelik Akademisyenleri ve Öğrencilerinin Hemşirelik Eğitim Derneği’ne Bildirdiği Sorunlar ve Beklentiler)” adıyla kongre özet kitabında yayımlanmıştır.

Bildiri metni aşağıda sunulmuştur.

Problems and Expectations Stated by Nursing Academicians and Students to Nursing Education Association