COVID-19 salgını sürecinde hastalığın önlenmesinde ve tedavisinde rol alan meslektaşlarımız için Joanna Briggs Institute’nun (JBI) Kanıta Dayalı Enfeksiyon Önleme ve Kontrolüne yönelik COVID-19 Özel Koleksiyonu incelenmiştir. Koleksiyondaki bazı kaynaklar çevrilmiş ve özetlenmiştir. Bunun için JBI’dan gerekli izinler alınmıştır.

Kaynaklar aşağıda sunulmuştur.

El Hijyeni: Birinci Basamak, Toplum ve Akut Sağlık Hizmeti Kuruluşlarında Endikasyonlar ve Genel İlkeler
Enfeksiyon Bulaşması: Koruyucu Önlük ve Gömlek Giyme/Çıkarma: En İyi Kanıtlar
Hastanelerde El Hijyeni: Alkol-Temelli Solusyonlar
Temel El Hijyeni: Sağlık Profesyonelleri