1.Uluslararası Hemşirelik Eğitiminin Geleceği Kongre Sonuç Raporu

      20-22 Eylül 2023

HEPDAK ve HEMED iş birliği ile “Akreditasyonun Getirdiği Yenilikler ve Hemşirelik Eğitiminin Dönüşümü” temalı “1.Uluslararası Hemşirelik Eğitiminin Geleceği Kongresi” 20-22 Eylül 2023 tarihlerinde, 177 katılımcı ile çevrim içi olarak gerçekleştirilmiştir. Kongre programının ilk günü çevrimiçi kurslar ile başlamıştır. Sürekli İyileştirme, Ölçme Değerlendirme, Hemşirelik Eğitiminde Ölçme Değerlendirme Süreçleri: Bir Uygulama Örneği, Hemşirelik Eğitiminde ARCS-V Modeli ile Etkileşimli Ders Tasarımı, Öğrenen Merkezli Öğrenme Yöntemleri ve Sağlık Eğitiminde Program Değerlendirme Süreçleri konularından oluşan 6 ayrı kurs yapılmıştır.  Kongre kapsamında 2 konferans, 1 söyleşi oturumu, 6 panel ve 5 bildiri oturumu yer almıştır. Kongrenin ikinci günü YÖKAK Temsilcisi Prof. Dr. Yunus Nadi Yüksek’in, YÖKAK Değerlendirmelerinin Yükseköğretimin İyileştirilmesine Katkıları konulu açılış konferansı ile başlamış, Prof. Dr. İnci Erefe ve Prof. Dr. Gülseren Kocaman’ın Cumhuriyetin 100.yılında Hemşirelik Eğitimi: Bir Asırlık Kazanımlar söyleşisi ile devam etmiştir. Prof. Dr. Öktem Vardar akreditasyon sürecinde liderlik ve kalite kültürü oluşturma isimli konferansında akreditasyona kurumsal ve mesleki bakış açılarının farklılığını vurgulamış, eğitimin kalitesinden akademisyenlerin sorumlu olduğuna dikkat çekmiştir. Öğleden sonra gerçekleştirilen ilk panelde,  Hemşirelik Eğitiminde Akreditasyon Komisyonu (ACEN) CEO’su Nell ART’ın, “ACEN: Rol ve Akreditasyon standartları” isimli sunumuna, sonrasında ABD ve Kanada Hemşirelik Akreditasyon Dernekleri ve ülkemizde uluslararası akreditasyon almış olan Koç Üniversitesi’nin akreditasyon sürecinde yaşadıkları zorluklar ve fırsatlara ilişkin deneyim paylaşımlarına yer verilmiştir. Programın ilk günü, akredite olmuş dört kurumun hemşirelik lisans programlarında yürüttükleri iyi uygulama örneklerinin sunulduğu panel ve sonrasında sözel bildiri oturumlarıyla tamamlanmıştır.

Kongrenin üçüncü gününe; Bakım Bilimine Temelli Hemşirelik Müfredatı Geliştirme Yolculuğu kapsamında; hemşirelik müfredatlarının bakım bilimine temellendirilmesinin gerekliliği, hemşirelik eğitiminde bakım kültürü oluşturma ve bir uygulama örneğinin sunulduğu panel ile başlanmıştır. Program, 21. yüzyılda yükseköğrenim konulu panelde; ChatGPT4’nin yükseköğrenime olan etkileri ve eleştirel düşünmenin yükseköğrenime yansımaları konularının paylaşıldığı konferanslarla devam etmiştir. Sonrasında Türkiye’de sağlık profesyonellerinin eğitimlerini akredite eden TEPDAD, ECZAKDER, SABAK, DEPAD kurumları tarafından iyi uygulama örnekleri paylaşılmıştır. Akredite kurumlara sorular interaktif oturumunda Ege Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik bölümü yöneticileri akreditasyon sürecine ilişkin deneyim paylaşımında bulunmuş ve katılımcılardan gelen soruları cevaplamışlardır. Kongre’nin son oturumunda Avustralya’da klinik rehberlik uygulamaları örneği sunulmuş ve kongre bildiri ödüllerinin verilmesi ve kongrenin değerlendirilmesiyle son bulmuştur. Kongremize katkı veren tüm değerli konuşmacılarımıza, oturum başkanlarımıza ve katılımcılarımıza teşekkür ederiz.

.