Değerli Üyelerimiz,

HEPDAK ve HEMED İşbirliğiyle düzenlenen webinarlardan X.sunda, Öğrenci Merkezli Eğitim Uygulamaları konuşuldu. Moderatörlüğünü Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesinden Prof. Dr. Fatma ORGUN’un yaptığı webinara Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şeyda Seren İNTEPELER “Takıma Dayalı Öğrenme”, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr.Serpil YILMAZ “Beyin Temelli Öğrenme” ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ebru BAYSAL “Kaçış Odası” öğrenci merkezli eğitim uygulamaları başlıklı konularıyla konuşmacı olarak katılmışlardır. Toplantıya Türkiye’nin farklı üniversitelerinden 321 öğretim elemanı katılmıştır.