“Hemşirelik Eğitiminin Geleceği Sempozyumu: Akreditasyon, Standartlar, İyi Uygulama Örnekleri” sempozyumu, Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (HEPDAK) ve Hemşirelik Eğitimi Derneği (HEMED) tarafından 19-20 Haziran 2018 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilmiştir.

Sempozyum raporu aşağıda sunulmuştur.

Hemşirelik Eğitiminin Geleceği Sempozyumu Raporu