Hemşirelik Eğitimi Derneği (HEMED) ve Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (HEPDAK) tarafından, 4-6 Eylül 2019 tarihlerinde, İzmir’de, “Hemşirelik Eğitiminin Geleceği II: Ölçme Değerlendirme, Program Değerlendirme, Sürekli İyileştirme Sempozyumu” düzenlenmiştir.

Sempozyum, İzmir dışında, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Bursa, Çanakkale, Düzce, Eskişehir, İstanbul, Kayseri, Manisa, Mersin, Muğla, Sakarya, Trabzon olmak üzere 15 farklı ilden ve KKTC’den 173 katılımcı ile gerçekleşmiştir.

Sempozyum programında, 19-20 Haziran 2018 tarihlerinde, İzmir’de gerçekleştirilen, “Hemşirelik Eğitiminin Geleceği I: Akreditasyon, Standartlar, İyi Uygulama Örnekleri Sempozyumu” sonrasında saptanan eğitim gereksinimleri doğrultusunda, sürekli iyileşme hedefine yönelik konulara yer verilmiştir.

Sempozyumda üç konferans, bir ikili konferans, üç panel ile birlikte, akreditasyon hazırlık süreci danışma saati ve akredite kurumlara soruları içeren interaktif oturum yer almıştır. Sempozyumun ilk konferansı, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas tarafından “Yükseköğretimde Kalite ve Akreditasyon” konusunda verilmiştir. Sempozyum boyunca hemşirelik eğitiminin güçlendirilmesi için en yeni yaklaşımlar ve güncel bilgiler tartışılmıştır. Akreditasyona başvurmayı planlayan kurumlar ile akreditede olmuş kurumların deneyim paylaşımları sağlanmıştır. Sözel bildiri oturumlarında hemşirelik eğitimi konusunda yapılmış ve hemşirelik eğitimine katkı sunacak çalışmalar paylaşılmıştır. Sempozyum kapsamında eğitimde iyileştirmeye yol gösterecek konuları kapsayan altı kurs programı düzenlenmiştir.

Hemşirelik Eğitiminin Geleceği II Sempozyumu Bildiri Özeti Kitabı