Değerli Meslektaşlarımız,

Hemşirelik Eğitimi Derneği (HEMED) ve Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (HEPDAK) tarafından,  27-29 Eylül 2021 tarihlerinde, çevrimiçi olarak Hemşirelik Eğitiminin Geleceği 3: Pandemi Sürecinde Eğitimi İyileştirme Yaklaşımları” sempozyumu düzenlenmiştir.

Pandemi sürecinde karşılaşılan güçlükleri, kriz döneminde fırsata dönüştürülen eğitim yaklaşımlarını, gerçekleştirebildiğimiz ve gerçekleştiremediğimiz etkinliklerin sonuçlarını tartışmak ve eğitimi iyileştirme yaklaşımlarını paylaşmak amacıyla gerçekleştirilen sempozyumda eğitici eğitimlerine ve hemşirelik programlarının akreditasyon hazırlık süreçlerine katkı sağlayacağı düşünülen kurslar düzenlenmiştir. Ayrıca sempozyum ana oturumlarında hemşirelik eğitim programlarının iyi uygulama örnekleri de paylaşılmıştır. Sempozyuma ait bildiri kitabı ve iyi uygulama örneklerine sempozyum web sayfasından (http://www.hemsirelikegitiminingelecegi.com/tr/) ulaşabilirsiniz.

Prof. Dr. Gülseren KOCAMAN (Eş Başkan)               Prof. Dr. Hülya Okumuş (Eş Başkan)                                                     HEPDAK BAŞKANI                                                            HEMED BAŞKANI