HEMED tarafından “Hemşirelik Eğitiminde Uygulama Alanları Sorunları: Çözüm Arama Çalıştayı” 23-24 Mart 2017 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilmiştir.

Çalıştay raporu aşağıda sunulmuştur.

Hemşirelik Eğitiminde Uygulama Alanları Sorunları Çalıştayı Raporu