HEMED tarafından 14 Ocak 2020 tarihinde İzmir’de “Hemşirelik Eğitiminde Klinik Rehberlik: Sorunlar, Çözüm Önerileri, Geleceği Planlama Çalıştayı” düzenlenmiştir.

Çalıştay raporu aşağıda sunulmuştur.

Hemşirelik Eğitiminde Klinik Rehberlik Çalıştayı Raporu