Değerli Üyelerimiz,
Hemşirelik Eğitimi Derneği 6. Olağan Genel Kurulu 14.06.2022 tarihinde yapılmıştır. Genel kurulda tüzük maddelerinde değişiklik yapılmış ve yeni yönetim kurulu seçilmiştir. Yeni yönetim kurulu üyelerimizin isimleri ve kuruldaki görevleri aşağıda yer almaktadır. Yeni tüzüğümüz ve derneğimizin 2019-2022 faaliyet raporu web sayfamızda yayımlanmıştır.

Önceki yönetim kurulu üyelerimize emekleri için teşekkür ediyoruz. Yeni yönetim kurulu üyeleri olarak sizlerden hemşirelik eğitiminin iyileştirilmesi için yapılacak çalışmalara destek vermenizi bekliyoruz.
Saygılarımızla

Doç. Dr. Havva ARSLAN YÜRÜMEZOĞLU, Başkan

Doç. Dr. Serpil İNCE, Başkan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin AYHAN ÖNCÜ, Sekreter

Prof. Dr. Rukuye AYLAZ, Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Araş. Gör. Çiğdem Gamze ÖZKAN, Yönetim Kurulu Üyesi

Araş. Gör. Gülşen IŞIK, Yönetim Kurulu Üyesi

Araş. Gör. Figen YANIK, Yönetim Kurulu Üyesi