HEMED tarafından Hemşirelik Eğitiminde Uygulama Alanları Sorunları Çalıştayında elde edilen sonuçlar 12-13 Ekim 2017 tarihinde Samsun’da düzenlenen International Congress of Black Sea Nursing Education (Uluslararası Karadeniz Hemşirelik Eğitimi Kongresi)’nde sözel bildiri olarak sunulmuştur. Bu bildiri “Current Issues in Nursing Education Practice Workshop Results (Hemşirelik Eğitiminde Uygulama Alanları Sorunları: Çözüm Arama Çalıştayı Sonuçları” adıyla kongre özet kitabında yayımlanmıştır.

Bildiri metni aşağıda sunulmuştur.

Current Issues in Nursing Education Practice Workshop Results