HEMED’in COVID-19 pandemi sürecindeki hemşirelik eğitimine ilişkin görüşleri aşağıda sunulmuştur.

HEMED COVID-19 Sürecinde Hemşirelik Eğitimi Görüşleri