Sayın Üyemiz,

Covid-19 salgını sürecinde hastalığın önlenmesinde ve tedavisinde rol alan meslektaşlarımız için Joanna Briggs Institute’nun (JBI) Kanıta Dayalı Enfeksiyon Önleme ve Kontrolüne yönelik Covid-19 Özel Koleksiyonu incelenmiştir. Ekte yer alan bilgiler bu kaynaklardan çevrilmiş ve özetlenmiştir. Bunun için JBI’dan gerekli izinler alınmıştır.

Bu bilgilerin meslektaşlarımıza, enfeksiyon kontrol hemşirelerine ve yönetici hemşirelere iletilmesi önem taşımaktadır.

Desteğiniz için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla.

HEMED Yönetim Kurulu

İlgili Dökümanlar

  • El Hijyeni: Birinci Basamak, Toplum ve Akut Sağlık Hizmeti Kuruluşlarında Endikasyonlar ve Genel İlkeler
  • Enfeksiyon Bulaşması: Koruyucu Önlük ve Gömlek Giyme/Çıkarma: En İyi Kanıtlar
  • Hastanelerde El Hijyeni: Alkol-Temelli Solusyonlar
  • Temel El Hijyeni: Sağlık Profesyonelleri

COVİD- 19 pandemisi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hemşirelik bakımını ön plana çıkarmıştır. Hemşirelik Eğitim Derneği (HEMED) olarak, bu küresel salgın konusunda kamuoyunda farkındalık oluşturmayı ve bilgilendirmeyi misyonumuzun bir parçası olarak görüyoruz.

Mücadelemizin devam ettiği şu günlerde hem hemşirelik öğrencileri hem de yeni mezunlar, karmaşık ve stresli bir sağlık sistemine gireceklerdir. Dünya Hemşirelik Dernekleri de uygun hazırlık, denetim ve destek olmadan mezun edilecek hemşirelik öğrencilerinin kendilerini, hastaları ve sağlık profesyonellerini daha fazla risk altına sokabileceklerini vurgulamaktadır. Bu nedenle, nitelikli hemşirelik eğitiminin COVID-19 salgınıyla mücadeleye katkı sağlayacak önemli bir hizmet olduğu unutulmamalıdır.

Hemşirelik Eğitim Derneği (HEMED) bu bağlamda siz değerli meslektaşlarımız ile aşağıdaki görüşlerini paylaşmayı sorumluluk olarak görmektedir:

a) Toplumun sağlığını korumak için nitelikli hemşirelik eğitimi her koşulda sürdürülmelidir.

b) Bu dönemde yapılan online derslere COVİD-19 ile ilgili içerikler mutlaka dahil edilmelidir. Video destekli simülasyon uygulamaları, COVID-19 pozitif hastaya bakım rehberleri ve koruyucu ekipman kullanım talimatlarını içerecek bir düzenleme ile öğrencilerin yaz aylarında yapılması planlanan klinik uygulamaları öncesinde hazır olmaları sağlanmalıdır. Müfredatlar revize edilerek COVID-19 ile ilgili bilgiler hemşirelik eğitimine entegre edilmelidir.

c) Öğrencilerin klinik eğitimlerini tamamlamaları, mezuniyet kriterlerini karşılamadan mezun edilmemeleri gerektiği görüşümüzü de paylaşmak isteriz. Mevcut durumda ülkemizde istihdam edilmeyi bekleyen çok sayıda hemşire bulunmaktadır. Bu nedenle ve şu an itibariyle erken mezuniyete gereksinim duyulacak bir kriz durumu yoktur.

d) Hizmet veren tüm meslektaşlarımız için hizmet içi eğitim gereksinimlerinin değerlendirilip kurumsal düzeyde hemşirelik yöneticileri ile iş birliği yapılmalıdır.

Unutulmamalıdır ki hemşirelik öğrencilerinin ve yeni mezunların COVID-19 pandemisi için yetkin olmaları, hemşirelik eğitimcilerinin de sorumluluğudur.

BU MÜCADELEDE ÖN SAFLARDA HİZMET SUNAN MESLEKTAŞLARIMIZI BİR KEZ DAHA ALKIŞLIYORUZ.