Hemşirelik Eğitiminin Geleceği Sempozyumu 3: Pandemi Sürecinde Eğitimi İyileştirme Yaklaşımları etkinliğinin bildiri gönderme süresi 20 Ağustos’a kadar uzatılmıştır.