Hemşirelik Eğitim Derneği 4. Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısı 9 Haziran 2016'da yapılmıştır
Cuma, 18 Kasım 2016

HEMŞİRELİK EĞİTİM DERNEĞİ (HEMED)

HEMŞİRELİK EĞİTİM DERNEĞİ (HEMED) GENEL KURUL TUTANAĞI

Hemşirelik Eğitim Derneği’nin 4. Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısını yapmak üzere 02.06.2016 günü saat 14:00’de Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Konferans Salonu’nda toplanıldı, ancak yeterli çoğunluk sağlanamadı. 09.06.2016 Perşembe günü saat 14.00’da Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Konferans Salonu’nda yeterli çoğunluk sağlanarak toplantıya başlandı. Toplantıya 132 üyeden 27’si katıldığından hazirun cetveline göre çoğunluğun hazır olduğu görüldü.

Açılışı yapmak üzere Yönetim Kurulu adına Dernek Başkanı Prof. Dr. Hülya Okumuş söz aldı. Açılış konuşmasından sonra divan heyeti seçimine geçildi. Divan başkanı olarak Dilek Özmen, katip üyeler olarak Gülşen Işık ve Esra Ardahan seçildi.

Gündem gereği saygı duruşunda bulunuldu ve istiklal Marşı okundu. Dernek Başkanı Prof. Dr. Hülya Okumuş tarafından faaliyet raporu ve bilanço okundu. Denetleme Kurulu üyesi Dilek Beytut Şen tarafından denetleme kurulu raporu okundu. Yönetim ve Denetim Kurulu oy birliği ile ibra edildi.Ekte belirtilen listedeki tüzük maddelerinde değişiklikler yapıldı (Ek 1).

Seçime geçildiğinde; aday olan üyeler adaylıkların açıkladılar. 2016-2019 döneminde görev alacak yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üyeleri için oylama yapıldı. Oylama sonucunda, aşağıda isimleri yazılı olan üyeler yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üyeliğine seçildiler.

YÖNETİM KURULU

DENETİM KURULU

Asil Üyeler

Yedek Üyeler

Asil Üyeler

Yedek Üyeler

Hülya Okumuş

Zeynep Conk

Berna Özgürsoy Uran

Hatice Yıldırım Sarı

Deniz Şanlı

Özlem Çiçek

Dilek Beytut Şen

Medine Yılmaz

Gülseren Kocaman

Nuray Egelioğlu Çetişli

Gönül Özgür

Ekin Dila Top

Hatice Şen

Fatma Orgun

Fahriye Vatan

Ayla Bayık Temel

Havva A. Yürümezoğlu

Hatice Mert

Yasemin Ayhan

Naile Alankaya

Kerziban Yenal

Derya Uzelli Yılmaz

Elif Ü. Avdal

Fatma İltuş

Daha sonra dileklerin bildirimine geçildi.

· Hemşirelik Eğitimi Çalıştayı düzenlenmesi teklif edildi.

· Dernekte alınan bazı önemli kararların okul yöneticileri ile paylaşılması önerildi.

Hemşirelik Eğitim Derneği’nin 4. Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısında önceki yönetim kurulu üyelerine ve katılımcılara teşekkür edilerek, yeni yönetime başarılar dileğiyle gündem maddeleri tamamlandığından Divan başkanlığınca 16:10’da toplantı sonlandırıldı.

Divan Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye
Dilek ÖZMEN Gülşen IŞIK Esra ARDAHANSon Güncelleme ( Çarşamba, 07 Aralık 2016 )