Üyelik Koşulları
Perşembe, 10 Mart 2016
Derneğimize üye olacak kişilerin hemşirelik lisans mezunu olması ve hemşirelik eğitiminde görev alması gerekmektedir.