Skip to content
Bulunduğunuz sayfa: Ana Sayfa arrow Haberler ve Duyurular arrow Basın Açıklaması
Basın Açıklaması Yazdır E-posta
Perşembe, 14 Mart 2019
Hemşirelik, tüm ortamlarda her yaştan bireyin, ailenin, grubun ve toplumun sağlığını ve esenliğini korumaya, geliştirmeye ve hastalık halinde iyileştirmeye yönelik bakımı kapsar.

Ülkemizde sağlık hizmeti sunan ekibin içinde yaklaşık 170 bin kişi ile en büyük çoğunluğu hemşireler oluşturmaktadır. Hemşirelik mesleğini icra etmek üzere 132 Hemşirelik Fakülte/Bölümünde, 934 öğretim elemanı ile hemşire yetiştirilmekte ve bu okullarda halen 66.944 hemşirelik öğrencisi öğrenim görmektedir. Ayrıca 100 bine yakın meslektaşımız da eğitimini aldığı mesleğini icra edebilmek için atama beklemektedir.

Hemşirelik, Hemşirelik Kanunu ve buna bağlı çıkarılan Hemşirelik Yönetmeliği ile düzenlenen ve mesleğin tanımı, meslek mensuplarının görev, yetki ve sorumlulukları bu mevzuat ile güvence altına alınan bir meslektir. Yaklaşık 100 bin hemşire atama beklerken, hemşirelik diplomasına sahip olmayan diğer sağlık çalışanlarının (Ameliyathane Teknikerleri, Diyaliz Teknikerleri, Acil Tıp Teknikerleri vb.), hemşire açığının olduğu iddia edilerek ve bu meslek gruplarında istihdam sorunu yaşanması gerekçeleri ile hemşirelik mesleğini icra etmelerine yönelik girişimlerde ve taleplerde bulunulmaktadır. Bu girişim ve taleplerin karşılık bulması ve hemşirelik eğitimi almamış kişilere bu mesleği sunma olanağı verilmesi, nitelikli sağlık hizmeti sunumunu olumsuz etkileyecek, hemşirelik mesleği, birey ve toplum sağlığı yönünden telafisi olanaksız zararlar doğabilecektir. Nitekim geçmiş bir takım örneklerde, yetkisiz kişilerin hemşire olarak istihdamının sağlık hizmetlerinin sunumunda karışıklığa yol açma, halkın hemşireler tarafından verilmesi gereken nitelikli bakımı almasına engel olma ve hasta güvenliğini riske atma gibi ciddi sonuçlar doğurduğu tecrübe edilmiştir.

Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca’nın; “yürürlüğe girecek yeni yönetmelik ile Hemodiyaliz ve Periton Diyaliz Hemşireliği Sertifika Programlarını sonlandıracaklarını, bu sayede istihdam sorunu yaşayan diyaliz teknikerlerinin önünün açılmasını sağlayacaklarını, sağlık hizmetlerinde diğer meslek grupları için de benzer çalışmaların gündemlerinde olduğunu ve gerekli düzenlemeleri yapacaklarını” bildirmesinin ardından, 1 Mart 2019 tarihli, 30701 sayılı resmî gazetede yayımlanan, “Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik” ile diyaliz hemşireliği yok edilmiştir. Bu süreçte toplum sağlığına ve mesleğimize zarar verecek bu uygulamayı önlemeye yönelik tüm girişimlerimize rağmen, hemşirelerin, öğretim elemanlarının hemşirelik öğrencilerinin ve atama bekleyen meslektaşlarımızın ve ailelerinin sesi duyulmamış ve diyaliz hastalarının istekleri dikkate alınmamıştır.

Hemşirelik eğitimi almadığı halde, hemşireler yerine istihdamına olanak sağlanan diğer sağlık çalışanlarının, farklı ülkelerdeki eğitim ve görevleri incelendiğinde; bu çalışanların, lise eğitimi sonrası 1-2 yıl arasında farklı sürelerle eğitim aldıkları; görevlerini hemşire ve hekimle işbirliği halinde gerçekleştirdikleri; yasal düzenlemelerle görev, yetki ve sorumluluklarının ve çalışma alanlarının kesin sınırlarının belirlendiği (örneğin; acil tıp teknisyeni/teknikerin hava ve kara ambulanslarında çalışması), özetle hemşire ya da diğer sağlık çalışanlarının görevlerini değil, kendi işlerini yaptıkları görülmektedir.

Hemşirelik eğitimi, Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Hemşireler Konseyi görüşleri göz önünde bulundurularak ve Avrupa Birliği Hemşirelikle ilgili 2005/36 sayılı Sektör Direktifi esas alınarak hazırlanan mevzuatta açık bir biçimde tarif edilmiştir. Bu 4 yıllık lisans eğitiminden geçen hemşireler temel tıp bilimleri ve mesleki dersleri alarak, anne karnındaki fetüsten yaşlı bireye, akut sorunlardan kronik hastalıklara kadar, her ortamda koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici bakım hizmetlerini, bütüncül bakış açısı ile yürütmektedirler. Özel dal hemşireliği (diyaliz, acil, ameliyathane, yoğun bakım, evde bakım hemşireliği vb.) ise hem ülkemizde hem de dünya genelinde, temel lisans eğitimi üzerine gerçekleştirilen eğitim sonrası hak edilen sertifika ile belgelendirilmiş özel alanlardır.

Pek çok sağlık çalışanı eğitimi sırasında, hasta bireyin bakımına ilişkin temel bazı kavramları öğrenmektedir. Ancak bu durum, sağlık teknikerlerinin, hemşirenin ve özel dal hemşiresinin görevini “yapabilir yetkinlikte” olduğunu göstermemektedir. Takdir edersiniz ki, sağlık çalışanlarının diğer sağlık mesleklerinin görev alanlarına giren ve yetkin olmadıkları alanlarda görevlendirilmeleri, toplum sağlığını riske atacaktır.

Atanamayan sağlık çalışanlarının atanma taleplerini ve bu alanda mücadele vermelerini anlıyoruz. Ancak, bu talebin yasalarla tanımlanmış “hemşire kadrolarını” ve “görev, yetki ve sorumluluklarını” almak olmasını haksız ve riskli buluyoruz. Sağlık teknikerlerinin istihdam yolu açılmaya çalışılırken, özel dal hemşireliklerinin yolu kapatılmaktadır. Ayrıca bu sağlık mensuplarının, çalışma alanları olmadığı halde yoğun bakım üniteleri, acil servisler ve okullar gibi özellikli alanlarda çalıştırılma taleplerinin yerine getirilmesi, bakım görevinin hemşirelik dışı sağlık çalışanlarına verilmesine ve istihdam sorunu yaşayan meslektaşlarımızın kendi mesleklerini icra edememesine neden olacaktır. Tüm bunlar, hem vatandaşlarımızın kaliteli ve güvenli sağlık hizmeti almasını engelleyecek, hem de atama bekleyen ve mezun olacak hemşire adaylarının istihdam sorunu yaşamasına ve haklarının ihlal edilmesine neden olacaktır.

Sonuç olarak,

1. Tüm dünyada olduğu ve olması gerektiği gibi hemşirelik mesleğinin hemşireler tarafından icra edilmesini,

2. Diğer sağlık çalışanlarının, hemşirelerin görev yetki ve sorumluluk alanlarına girmemesini,

3. Bir sağlık meslek grubunun istihdamında, mezun sayısının değil mesleğin uluslararası kabul gören gerçek görev tanımlarının referans alınmasını istiyoruz.

Sayın Bakanımızın, sesimizi duyacağına ve bizi anlayacağına inanıyor, toplumun nitelikli sağlık hizmetine erişmesinin önünde engel teşkil edecek bu uygulamaların sonlandırılmasını talep ediyoruz.

Saygılarımızla.

Son Güncelleme ( Perşembe, 14 Mart 2019 )
 

Haberler ve Duyurular

THD-HEMED 2020-2021 Güz Hemşirelik Eğitimi Görüş ve Önerileri
Sayın Üyemiz,

Türk Hemşireler Derneği (THD) ve Hemşirelik Eğitimi Derneği’nin (HEMED) 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz dönemi hemşirelik eğitimine ilişkin görüş ve önerileri aşağıdaki linktedir.
 

Bilgilerinize sunarız.
 
Aramıza Hoşgeldiniz!

 
30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun

 
Kurban Bayramınız Kutlu Olsun

 
HEPDAK-HEMED Webinar IV Kaydı
Sayın Üyemiz,

HEPDAK-HEMED tarafından düzenlenen dördüncü webinar olan ve 22 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilen “Uzaktan Eğitimde Öğrenci Merkezli Eğitimi Başarabilir miyiz?” webinarının kaydı, HEPDAK YouTube kanalı olan “HEPDAK TV”de yayınlanmıştır.

Erişim Adresi: https://youtu.be/VD9C3UzderE

Bilgilerinize sunarız.
 
HEPDAK-HEMED Webinar IV
Sayın Üyemiz,

HEPDAK-HEMED tarafından düzenlenen dördüncü webinar olan “Uzaktan Eğitimde Öğrenci Merkezli Eğitimi Başarabilir miyiz?” webinarının 22 Temmuz 2020 tarihinde saat 20.00’da gerçekleşeceğini duyurmaktan mutluluk duymaktayız.

Bu önemli etkinliğe katılımınız ve katkılarınız bizlere mutluluk verecektir.

Webinar afişi ekte yer almaktadır.

Etkinlik için kayıt formuna “hepdak.org.tr/webinarkayit” adresinden ulaşılabilmektedir.
 
"Pandemi Sürecinde Hemşirelik Eğitimi: Teorik ve Uygulama - A.B.D. Örnekleri" Webinarı
Değerli Üyelerimiz,

HEPDAK-HEMED webinarlarının ikincisi olan “Pandemi Sürecinde Hemşirelik Eğitimi: Teorik ve Uygulama-Amerika Birleşik Devletleri Örnekleri” webinarının 13 Temmuz 2020 tarihinde 20.00-21.15 saatleri arasında gerçekleşeceğini duyurmaktan mutluluk duymaktayız.

Bu önemli etkinliğe katılımınız ve katkılarınız bizlere büyük mutluluk verecektir.

Webinar afişi ekte yer almaktadır.

Etkinlik için kayıt formuna HEPDAK web sayfasındaki “Kayıt: hepdak.org.tr/webinarkayit” bölümünden ulaşılabilmektedir.
 
HEPDAK-HEMED Webinar II-HEPDAK YouTube yayını
Sayın Üyemiz,

HEPDAK-HEMED tarafından 30 Haziran 2020 tarihinde düzenlenen “Pandemi Sürecinde Üniversitelerde Dijital Dönüşüm: Hemşirelik Programlarında Uzaktan Eğitim Deneyimleri ve Geleceğe Yönelik Planlamalar” webinarı kaydı HEPDAK YouTube kanalı olan “HEPDAK TV” kanalında yayınlanmıştır.
 
HEPDAK-HEMED Webinar II
Değerli Üyelerimiz,

HEPDAK-HEMED webinarlarının ikincisi olan “Pandemi Sürecinde Üniversitelerde Dijital Dönüşüm: Hemşirelik Programlarında Uzaktan Eğitim Deneyimleri ve Geleceğe Yönelik Planlamalar” webinarının 30 Haziran 2020 tarihinde 20.00-21.15 saatleri arasında gerçekleşeceğini duyurmaktan mutluluk duymaktayız.

Bu önemli etkinliğe katılımınız ve katkılarınız bizlere büyük mutluluk verecektir.

Webinar afişi ekte yer almaktadır.

Etkinlik için kayıt formuna HEPDAK web sayfasındaki “Kayıt: hepdak.org.tr/webinarkayit” bölümünden ulaşılabilmektedir.
 
HEPDAK-HEMED Webinar 1
Covid-19 Pandemi Sürecinde Hemşirelik Eğitimi 502 kişilik katılımcısı ile başarıyla tamamlanmıştır. Tüm katılımcılarımıza teşekkür ederiz...
 
COVID-19 Pandemi Sürecinde Hemşirelik Eğitimi webinar
Değerli Üyelerimiz,

HEPDAK ve HEMED tarafından düzenlenecek olan “COVID-19 Pandemi Sürecinde Hemşirelik Eğitimi” webinarının 17 Haziran 2020 Çarşamba günü 20.00-21.15 saatleri arasında gerçekleşeceğini duyurmaktan mutluluk duymaktayız.

Pandemi sürecindeki hemşirelik eğitimine yönelik bilgi ve deneyimlerin paylaşılacağı bu etkinliğe katkı ve katılımlarınızı beklemekteyiz. Bu önemli etkinliğe katılımınız bizlere büyük mutluluk verecektir.

Etkinlik için kayıt “hepdak.org.tr/webinarkayit” adresinden yaptırılabilmektedir.
 
Hemşire Dilek Akçabelen'i Kaybettik

 
Ramazan Bayramı Kutlama

 
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınızı kutluyoruz
19 Mayıs 1919, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurtuluş ateşinin yakıldığı ve bağımsızlık adımının atıldığı gündür. Milletimizin azim ve kararlılığı ile zafere ulaşılmıştır. Milli Mücadelenin sonunda kurulan Cumhuriyet, Türk gençliğine emanet edilmiştir.

19 Mayıs 1919’un 101. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyor, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınızı kutluyoruz.
 
ABD, İngiltere ve ülkemizden meslektaşlarımızın paylaşımlarını içeren 12 Mayıs Videosu
ABD, İngiltere ve ülkemizden meslektaşlarımızın, yöneticilerin, öğrencilerin ve eğiticilerin paylaşımlarını içeren 12 Mayıs Videosu
 
Hemşireler Günümüz Kutlu Olsun

 
2020 Sanal ''Küresel Bağlılık'' Meditasyonu
Sevgili meslektaşlarımız,

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 2020 yılını Florence Nightingale’in 200. Doğum Günü’nü anmak için ‘’Hemşire ve Ebe Yılı’’ olarak belirledi.
 
Anneler Gününüz Kutlu Olsun

 
COVID-19 Hemşire Eğitim Rehberi ve Bakım Algoritmaları
THD Genel Merkez öncülüğünde hazırlanmış olan “COVID-19 Hemşire Eğitim Rehberi ve Bakım Algoritmaları” ve “Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı ve El Hijyeni” videoları, meslektaşlarımız tarafından kullanılması için paylaşıma açılmıştır.

Ek 1: “COVID-19 Hemşire Eğitim Rehberi ve Bakım Algoritmaları” başlıklı rehber ve algoritmalar
http://www.thder.org.tr/uploads/files/thd-covid-2020-2.pdf

Ek 2: “Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı ve El hijyeni” başlıklı iki video
http://www.thder.org.tr/covid-19-hemsire-egitim-rehberi-ve-bakim-algoritmalari-ve-kisisel-koruyucu-ekipman-kullanimi-ve-el-hijyeni
 
Covid-19 salgını
Active Image
Sayın Üyemiz,

Covid-19 salgını sürecinde hastalığın önlenmesinde ve tedavisinde rol alan meslektaşlarımız için Joanna Briggs Institute’nun (JBI) Kanıta Dayalı Enfeksiyon Önleme ve Kontrolüne yönelik Covid-19 Özel Koleksiyonu incelenmiştir. Ekte yer alan bilgiler bu kaynaklardan çevrilmiş ve özetlenmiştir. Bunun için JBI’dan gerekli izinler alınmıştır.
 
El Hijyeni Eğitim Videoları
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Şule ECEVİT ALPAR ve Dr. Öğr. Üyesi Gülten KARAHAN OKUROĞLU tarafından hazırlanmış olan el hijyeni eğitim videolarına web sayfamızdan ulaşılabilmektedir.
 
23 Nisan Kutlaması
Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100. yıl dönümünde, bize bu mirası bırakan büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyoruz.
 
ÖNEMLİ DUYURU
COVİD- 19 pandemisi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hemşirelik bakımını ön plana çıkarmıştır. Hemşirelik Eğitim Derneği (HEMED) olarak, bu küresel salgın konusunda kamuoyunda farkındalık oluşturmayı ve bilgilendirmeyi misyonumuzun bir parçası olarak görüyoruz.
 
Tüm Sağlık Çalışanlarını Alkışlıyoruz

 
Prof. Dr. Hülya OKUMUŞ'un COVID-19 Mesajı
 
Tüm Sağlık Çalışanlarını Alkışlıyoruz

 
Tüm Sağlık Çalışanlarını Alkışlıyoruz

 
Tüm Sağlık Çalışanlarını Alkışlıyoruz

 
HEMŞİRELER, 7/24 hasta başında, sağlık ekibinde en ön sırasında yaşamlara DOKUNMAYA DEVAM EDİYOR

 
Prof. Dr. Leman Birol'u Kaybettik
Değerli Meslektaşlarımız,

Saygıdeğer hocamız ve çok değerli bilim insanı Prof. Dr. Leman Birol’un vefatının derin üzüntüsünü yaşamaktayız. Merhum hocamıza rahmet, hemşirelik camiasına baş sağlığı dileklerimizi sunarız.

Hocamızın cenazesi yarın (13 Mart Cuma) öğle namazı sonrasında Narlıdere Merkez Camiinden kaldırılacaktır.

Hocamızın hemşirelik mesleğine verdiği katkıları her zaman hatırlayacağız.

Saygılarımızla.
   
HEMED Yönetim Kurulu
 
Suriye'de şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz

 
Van'da Yaşanan Çığ Felaketi

 
Mutlu Yıllar
Değerli Üyelerimiz,
Yeni yılın sizlere sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dileriz.

Saygılarımızla.
HEMED Yönetim Kurulu
 
Hemşirelik Eğitiminde Klinik Rehberlik: Sorunlar, Çözüm Önerileri, Geleceği Planlama Çalıştayı

 
Hemşirelik Eğitiminde Klinik Rehberlik: Sorunlar, Çözüm Önerileri, Geleceği Planlama Çalıştayı
Hemşirelik Eğitimi Derneği (HEMED) tarafından “Hemşirelik Eğitiminde Klinik Rehberlik: Sorunlar, Çözüm Önerileri, Geleceği Planlama Çalıştayı” düzenlenmesi planlanmıştır.
 
Hasta ve Sağlık Çalışanı Güvenliği Platformu Kesici-Delici Alet Yaralanmaları E-Eğitim Modülü
Hasta ve Sağlık Çalışanı Güvenliği Platformu (HSÇGP) tarafından Kesici-Delici Alet Yaralanmaları E-Eğitim Modülü’nü tanıtmak üzere 23 Eylül 2019 tarihinde Hacettepe Üniversitesi’nde bir Yuvarlak Masa Toplantısı düzenlenmiştir. Toplantıya katılan 12 dernek arasında HEMED de yer almıştır.
 
Öğretmenler Gününü Kutluyoruz
Geçmişten geleceğe hemşirelik eğitimine gönül veren tüm eğitimcilerimizin öğretmenler gününü kutlarız.

HEMED Yönetim Kurulu

 
THD "Hemşirelikte Güncel Sorunlar Çalıştayı"
HEMED yönetim kurulu başkanımız Doç.Dr.Elif Ünsal hocamız ve üyelerimizden Dr.Öğr.Üyesi Havva Arslan Yürümezoğlu hocamız 8 Kasım Tarihinde THD'nin Ankara'da düzenlemiş olduğu "Hemşirelikte Güncel Sorunlar Çalıştayı"na katılarak derneğimizi başarıyla temsil etmişlerdir.
 
Ulusal Hemşirelik Dernekleri Kamuoyu Açıklaması
Bir süredir bazı üniversitelerde Hemşirelik fakülte/ yüksekokul/ bölüm kadrolarına alan dışı kişilere özel uygunsuz kadro ilanları verilmektedir. Bu uygulamanın son örneği Pamukkale Üniversitesi’nde yaşanmıştır. Sorumluluğumuz gereği bu konudaki endişemizi paylaşmak istiyoruz.
 
Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz
Değerli Üyelerimiz,
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, minnet ve özlemle anıyoruz.

Saygılarımızla.

HEMED Yönetim Kurulu
 
Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun
Değerli Üyelerimiz,

Cumhuriyetimizin ilanının 96. yılında, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet Bayramınızı kutluyoruz.

HEMED Yönetim Kurulu
 
Sağlık Bakım Festivali
Dernek başkanımız Doç.Dr.Elif Ünsal Avdal @elifhzm yönetim kurulumuz adına Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Sağlık Bakım Festivaline katılmıştır. Başta Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Bilge @aysegul.bilge.583 olmak üzere tüm öğretim elemanlarını bu güzel organizasyona ev sahipliği yaptıkları için kutlarız.
 
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı

 
30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun

 
Kadına Şiddet Bildirgesi

 
Kurban Bayramınız Kutlu Olsun

 
Babalar Gününüz Kutlu Olsun

 
Bayramınız Kutlu Olsun

 
Hemşirelik Eğitiminin Geleceği Sempozyumu 2
http://www.hemsirelikegitiminingelecegi.com
 
Gençlik ve Spor Bayramınızı Kutluyoruz

 
I. Uluslararası Doğum Ekipleri Doğum Psikolojisi Kongresi

 
Hemşirelik Haftanız Kutlu Olsun

 
Anneler Gününüz Kutlu Olsun

 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun
Değerli Üyelerimiz,
Bu ülkenin çocuklarına özgür bir yaşam ve güçlü bir gelecek bırakmak için ömrünü veren Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyor, dünyada çocuklara hediye edilen tek milli bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyoruz. Tüm dünya çocukları ile birlikte çocuklarımızın barış ve mutluluk içinde yaşamasını diliyoruz.

HEMED Yönetim Kurulu
 
18 Mart Çanakkale Zaferi
Bağımsızlık arzusunu aklıyla birleştiren Mustafa Kemal Atatürk ve aynı istekle onu izleyen şehitlerimizin eseri Çanakkale Zaferi kutlu olsun, ruhları şad olsun.
 
Terör Saldırısını Kınıyoruz

 
Basın Açıklaması
HEMŞİRELER SORUYOR

SESİMİZİ DUYUYOR MUSUNUZ !!!!


Hemşirelik, tüm ortamlarda her yaştan bireyin, ailenin, grubun ve toplumun sağlığını ve esenliğini korumaya, geliştirmeye ve hastalık halinde iyileştirmeye yönelik bakımı kapsar.
 
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününüzü Kutluyoruz

 
Mutlu Yıllar
Değerli Üyelerimiz,
2019'un umut ile sağlık, mutluluk ve huzur içinde geçmesini diliyoruz.

HEMED Yönetim Kurulu
 
Yırtıcı/Sahte (Predatory) Yayınlar Hakkında

Değerli Üyelerimiz,

Son aylarda dünyada ve ülkemizde bilim ve yayın etiğine uymayacak şekilde makale yayınlayan dergiler, kitap basan yayıncı kuruluşları ve sahte kongre düzenleyen şirketler tartışılmaktadır. Konuyla ilgili olarak hemşirelik alanındaki akademisyen meslektaşlarımızın dikkatini konuya çekmek amacıyla aşağıdaki yazının okunması ve diğer meslektaşlarınızla paylaşılmasını rica ediyoruz.

Akademisyenlerin tamamlamak zorunda olduğu kriterler ve yükselme baskısı maalesef kötüye kullanılarak ticari faaliyetlere dönüştürülmektedir. Bu boşluktan yararlanan kişi ve kurumlar akademisyenlere para karşılığı hızlı makale basımı, hakemli dergi gibi gösterip ancak hakem süreci işletilmeden basım yapma sözü vererek yüksek ücretler karşılığında yayın aşamasını engelsiz ve hızlı bir biçimde tamamlamaktadırlar. Bilim dergilerinde ortalama 1-2 yıl süren yayın aşaması, sahte yayıncılarda birkaç gün ile birkaç hafta arasında bitmektedir. Sahte kongrelerde ise hayali davetli konuşmacılar, hiç yapılmayan kongreler, sunulmayan bildiriler ile oturduğunuz yerden hiç hareket etmeden para karşılığı bildiri kitabı basılarak puan almanız sağlanmaktadır. Bu sahteciliği ortaya çıkaran Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (International Consortium of Investigate Journalists-ICIJ) 2013 yılında bu yana 400 binden fazla bilim insanının bu dergilerde makale yayınladığını ortaya koymuştur. Bu sahte yayıncıların başında OMICS, IOSR Journal ve Sciencedomain gelmektedir.

 
Öğretmenler Gününü Kutluyoruz

 
Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz
Değerli Üyelerimiz,
Cumhuriyetimizin kurucusu, 20. yüzyılın en büyük liderlerinden Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuz saygı, sevgi, özlem ve minnetle anıyoruz.

Saygılarımızla
HEMED Yönetim Kurulu
 

 
KDS Konsepti | COMPETAN Bilgi Teknolojileri | Profesyonel Web Projeleri - Web Tasarım - Hosting - Alan Adı Tescili - Köy Dernek Sitesi - Köy Sitesi - Dernek Sitesi -  - Köy Dernek Web Sitesi - Köy Web Sitesi - Dernek Web Sitesi - Kişisel Web Sitesi - Şirket Web Sitesi - Kişisel Site - Şirket Sitesi - Şahıs Sitesi - Şahıs Web Sitesi