Skip to content
Bulunduğunuz sayfa: Ana Sayfa arrow Haberler ve Duyurular arrow Basın Açıklaması
Basın Açıklaması Yazdır E-posta
Perşembe, 14 Mart 2019
Hemşirelik, tüm ortamlarda her yaştan bireyin, ailenin, grubun ve toplumun sağlığını ve esenliğini korumaya, geliştirmeye ve hastalık halinde iyileştirmeye yönelik bakımı kapsar.

Ülkemizde sağlık hizmeti sunan ekibin içinde yaklaşık 170 bin kişi ile en büyük çoğunluğu hemşireler oluşturmaktadır. Hemşirelik mesleğini icra etmek üzere 132 Hemşirelik Fakülte/Bölümünde, 934 öğretim elemanı ile hemşire yetiştirilmekte ve bu okullarda halen 66.944 hemşirelik öğrencisi öğrenim görmektedir. Ayrıca 100 bine yakın meslektaşımız da eğitimini aldığı mesleğini icra edebilmek için atama beklemektedir.

Hemşirelik, Hemşirelik Kanunu ve buna bağlı çıkarılan Hemşirelik Yönetmeliği ile düzenlenen ve mesleğin tanımı, meslek mensuplarının görev, yetki ve sorumlulukları bu mevzuat ile güvence altına alınan bir meslektir. Yaklaşık 100 bin hemşire atama beklerken, hemşirelik diplomasına sahip olmayan diğer sağlık çalışanlarının (Ameliyathane Teknikerleri, Diyaliz Teknikerleri, Acil Tıp Teknikerleri vb.), hemşire açığının olduğu iddia edilerek ve bu meslek gruplarında istihdam sorunu yaşanması gerekçeleri ile hemşirelik mesleğini icra etmelerine yönelik girişimlerde ve taleplerde bulunulmaktadır. Bu girişim ve taleplerin karşılık bulması ve hemşirelik eğitimi almamış kişilere bu mesleği sunma olanağı verilmesi, nitelikli sağlık hizmeti sunumunu olumsuz etkileyecek, hemşirelik mesleği, birey ve toplum sağlığı yönünden telafisi olanaksız zararlar doğabilecektir. Nitekim geçmiş bir takım örneklerde, yetkisiz kişilerin hemşire olarak istihdamının sağlık hizmetlerinin sunumunda karışıklığa yol açma, halkın hemşireler tarafından verilmesi gereken nitelikli bakımı almasına engel olma ve hasta güvenliğini riske atma gibi ciddi sonuçlar doğurduğu tecrübe edilmiştir.

Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca’nın; “yürürlüğe girecek yeni yönetmelik ile Hemodiyaliz ve Periton Diyaliz Hemşireliği Sertifika Programlarını sonlandıracaklarını, bu sayede istihdam sorunu yaşayan diyaliz teknikerlerinin önünün açılmasını sağlayacaklarını, sağlık hizmetlerinde diğer meslek grupları için de benzer çalışmaların gündemlerinde olduğunu ve gerekli düzenlemeleri yapacaklarını” bildirmesinin ardından, 1 Mart 2019 tarihli, 30701 sayılı resmî gazetede yayımlanan, “Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik” ile diyaliz hemşireliği yok edilmiştir. Bu süreçte toplum sağlığına ve mesleğimize zarar verecek bu uygulamayı önlemeye yönelik tüm girişimlerimize rağmen, hemşirelerin, öğretim elemanlarının hemşirelik öğrencilerinin ve atama bekleyen meslektaşlarımızın ve ailelerinin sesi duyulmamış ve diyaliz hastalarının istekleri dikkate alınmamıştır.

Hemşirelik eğitimi almadığı halde, hemşireler yerine istihdamına olanak sağlanan diğer sağlık çalışanlarının, farklı ülkelerdeki eğitim ve görevleri incelendiğinde; bu çalışanların, lise eğitimi sonrası 1-2 yıl arasında farklı sürelerle eğitim aldıkları; görevlerini hemşire ve hekimle işbirliği halinde gerçekleştirdikleri; yasal düzenlemelerle görev, yetki ve sorumluluklarının ve çalışma alanlarının kesin sınırlarının belirlendiği (örneğin; acil tıp teknisyeni/teknikerin hava ve kara ambulanslarında çalışması), özetle hemşire ya da diğer sağlık çalışanlarının görevlerini değil, kendi işlerini yaptıkları görülmektedir.

Hemşirelik eğitimi, Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Hemşireler Konseyi görüşleri göz önünde bulundurularak ve Avrupa Birliği Hemşirelikle ilgili 2005/36 sayılı Sektör Direktifi esas alınarak hazırlanan mevzuatta açık bir biçimde tarif edilmiştir. Bu 4 yıllık lisans eğitiminden geçen hemşireler temel tıp bilimleri ve mesleki dersleri alarak, anne karnındaki fetüsten yaşlı bireye, akut sorunlardan kronik hastalıklara kadar, her ortamda koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici bakım hizmetlerini, bütüncül bakış açısı ile yürütmektedirler. Özel dal hemşireliği (diyaliz, acil, ameliyathane, yoğun bakım, evde bakım hemşireliği vb.) ise hem ülkemizde hem de dünya genelinde, temel lisans eğitimi üzerine gerçekleştirilen eğitim sonrası hak edilen sertifika ile belgelendirilmiş özel alanlardır.

Pek çok sağlık çalışanı eğitimi sırasında, hasta bireyin bakımına ilişkin temel bazı kavramları öğrenmektedir. Ancak bu durum, sağlık teknikerlerinin, hemşirenin ve özel dal hemşiresinin görevini “yapabilir yetkinlikte” olduğunu göstermemektedir. Takdir edersiniz ki, sağlık çalışanlarının diğer sağlık mesleklerinin görev alanlarına giren ve yetkin olmadıkları alanlarda görevlendirilmeleri, toplum sağlığını riske atacaktır.

Atanamayan sağlık çalışanlarının atanma taleplerini ve bu alanda mücadele vermelerini anlıyoruz. Ancak, bu talebin yasalarla tanımlanmış “hemşire kadrolarını” ve “görev, yetki ve sorumluluklarını” almak olmasını haksız ve riskli buluyoruz. Sağlık teknikerlerinin istihdam yolu açılmaya çalışılırken, özel dal hemşireliklerinin yolu kapatılmaktadır. Ayrıca bu sağlık mensuplarının, çalışma alanları olmadığı halde yoğun bakım üniteleri, acil servisler ve okullar gibi özellikli alanlarda çalıştırılma taleplerinin yerine getirilmesi, bakım görevinin hemşirelik dışı sağlık çalışanlarına verilmesine ve istihdam sorunu yaşayan meslektaşlarımızın kendi mesleklerini icra edememesine neden olacaktır. Tüm bunlar, hem vatandaşlarımızın kaliteli ve güvenli sağlık hizmeti almasını engelleyecek, hem de atama bekleyen ve mezun olacak hemşire adaylarının istihdam sorunu yaşamasına ve haklarının ihlal edilmesine neden olacaktır.

Sonuç olarak,

1. Tüm dünyada olduğu ve olması gerektiği gibi hemşirelik mesleğinin hemşireler tarafından icra edilmesini,

2. Diğer sağlık çalışanlarının, hemşirelerin görev yetki ve sorumluluk alanlarına girmemesini,

3. Bir sağlık meslek grubunun istihdamında, mezun sayısının değil mesleğin uluslararası kabul gören gerçek görev tanımlarının referans alınmasını istiyoruz.

Sayın Bakanımızın, sesimizi duyacağına ve bizi anlayacağına inanıyor, toplumun nitelikli sağlık hizmetine erişmesinin önünde engel teşkil edecek bu uygulamaların sonlandırılmasını talep ediyoruz.

Saygılarımızla.

 

Haberler ve Duyurular

18 Mart Çanakkale Zaferi
Bağımsızlık arzusunu aklıyla birleştiren Mustafa Kemal Atatürk ve aynı istekle onu izleyen şehitlerimizin eseri Çanakkale Zaferi kutlu olsun, ruhları şad olsun.
 
Terör Saldırısını Kınıyoruz

 
Basın Açıklaması
HEMŞİRELER SORUYOR

SESİMİZİ DUYUYOR MUSUNUZ !!!!


Hemşirelik, tüm ortamlarda her yaştan bireyin, ailenin, grubun ve toplumun sağlığını ve esenliğini korumaya, geliştirmeye ve hastalık halinde iyileştirmeye yönelik bakımı kapsar.
 
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününüzü Kutluyoruz

 
Mutlu Yıllar
Değerli Üyelerimiz,
2019'un umut ile sağlık, mutluluk ve huzur içinde geçmesini diliyoruz.

HEMED Yönetim Kurulu
 
Yırtıcı/Sahte (Predatory) Yayınlar Hakkında

Değerli Üyelerimiz,

Son aylarda dünyada ve ülkemizde bilim ve yayın etiğine uymayacak şekilde makale yayınlayan dergiler, kitap basan yayıncı kuruluşları ve sahte kongre düzenleyen şirketler tartışılmaktadır. Konuyla ilgili olarak hemşirelik alanındaki akademisyen meslektaşlarımızın dikkatini konuya çekmek amacıyla aşağıdaki yazının okunması ve diğer meslektaşlarınızla paylaşılmasını rica ediyoruz.

Akademisyenlerin tamamlamak zorunda olduğu kriterler ve yükselme baskısı maalesef kötüye kullanılarak ticari faaliyetlere dönüştürülmektedir. Bu boşluktan yararlanan kişi ve kurumlar akademisyenlere para karşılığı hızlı makale basımı, hakemli dergi gibi gösterip ancak hakem süreci işletilmeden basım yapma sözü vererek yüksek ücretler karşılığında yayın aşamasını engelsiz ve hızlı bir biçimde tamamlamaktadırlar. Bilim dergilerinde ortalama 1-2 yıl süren yayın aşaması, sahte yayıncılarda birkaç gün ile birkaç hafta arasında bitmektedir. Sahte kongrelerde ise hayali davetli konuşmacılar, hiç yapılmayan kongreler, sunulmayan bildiriler ile oturduğunuz yerden hiç hareket etmeden para karşılığı bildiri kitabı basılarak puan almanız sağlanmaktadır. Bu sahteciliği ortaya çıkaran Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (International Consortium of Investigate Journalists-ICIJ) 2013 yılında bu yana 400 binden fazla bilim insanının bu dergilerde makale yayınladığını ortaya koymuştur. Bu sahte yayıncıların başında OMICS, IOSR Journal ve Sciencedomain gelmektedir.

 
Öğretmenler Gününü Kutluyoruz

 
Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz
Değerli Üyelerimiz,
Cumhuriyetimizin kurucusu, 20. yüzyılın en büyük liderlerinden Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuz saygı, sevgi, özlem ve minnetle anıyoruz.

Saygılarımızla
HEMED Yönetim Kurulu
 
Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun
Değerli Üyelerimiz,
95 yıldır varlığımızı, özgürlüğümüzü ve demokrasimizi borçlu olduğumuz Cumhuriyet Bayramımızı coşkuyla kutluyoruz.
 
Prof. Dr. Nebahat Kum'un Vefatı
Ülkemizde hemşireliğin öncülerinden değerli hocamız Prof. Dr. Nebahat Kum 13 Ekim 2018 Cumartesi günü vefat etmiştir. Değerli Hocamıza Tanrıdan rahmet, yakınlarına ve tüm hemşirelik camiasına başsağlığı diliyoruz.
 
Yeni Eğitim - Öğretim Yılı
 
30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun
Değerli Üyelerimiz,
Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatındaki en zor günlerden birisi olan 26 ağustos 1922'de başlayan ve 30 ağustos 1922 günü Anadolu topraklarının tekrar Türk Milletine ait olduğunun kanıtlandığı Zafer Bayramımız kutlu olsun.

HEMED Yönetim Kurulu

 
Kurban Bayramınız Kutlu Olsun
Sevdiklerinizle birlikte güzel günler göreceğiniz mutlu ve huzurlu bayramlar diliyoruz.
 
Hemşirelik Eğitiminde Klinik Rehberlik Eğitici Eğitimi
Değerli Üyelerimiz,

HEMED ve Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi işbirliği ile düzenlenen Hemşirelik Eğitiminde Klinik Rehberlik Eğitici Eğitimi 16-17 Temmuz 2018 tarihlerinde yürütülmüştür.
 
Hemşirelik Eğitiminin Geleceği: Akreditasyon, Standartlar, İyi Uygulama Örnekleri
 
1. Uluslararası Ebelikte Eğitim Araştırma Geliştirme (EBEARGE) Kongresi

http://www.ebeargekongresi.com
 
Babalar Gününüz Kutlu Olsun

 
Bayramınız Kutlu Olsun

 
Gençlik ve Spor Bayramınızı Kutluyoruz
Değerli Üyelerimiz,
 
Ülkemizin bağımsızlığının temellerini oluşturan 19 Mayıs 1919’da Samsun’dan meşaleyi yakan Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle anıyor, Gençlik ve Spor Bayramınızı içtenlikle kutluyoruz.

Saygılarımızla.
HEMED Yönetim Kurulu
 
Hemşirelik Eğitiminde Klinik Rehberlik Uygulaması Çalıştay Raporu

Tarih: 21. Mart 2018

Saati: 10:00- 17:00

Yeri: Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

 
Hemsirelik Haftası Sempozyumu Programı
Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesinin düzenlemiş olduğu Hemşirelik Haftası Sempozyumu programını online izlemek için https://live.vkvhealth.org adresinden misafir girişi yapılarak canlı yayına ulaşılabilir.
 
Anneler Gününüz Kutlu Olsun

 
Hemşirelik Haftanız Kutlu Olsun
Değerli Üyelerimiz,
Temel insan haklarından birisi olan “Sağlık Hakkı”na erişimi kolaylaştırabileceğimiz ve toplumun ihtiyacı olan en iyi bakımı vereceğimiz günlerde çalışmak dileğiyle hemşirelik haftanızı kutluyor, tüm meslektaşlarımızın emekleri için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Sevgi ve Saygılarımızla

HEMED Yönetim Kurulu
 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun
Değerli Üyelerimiz,
Bağımsız ve demokratik bir ülke olmamızın ilk adımının atıldığı 23 Nisan 1920 günü meclisimizi açan Mustafa Kemal Atatürk ve fikir arkadaşlarını saygıyla anıyor, tüm dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan Çocuk Bayramımızı coşkuyla kutluyoruz.

HEMED Yönetim Kurulu
 
V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi

http://www.pncongress2018.org

 
Hemşirelik Eğitiminin Geleceği: Akreditasyon, Standartlar, İyi Uygulama Örnekleri

http://www.hemsirelikegitiminingelecegi.com
 
Hemşirelik Eğitiminde Klinik Rehberlik Uygulaması Çalıştayı
Sayın Hemşirelik Eğitimi Yöneticileri ve HEMED Üyeleri,

YÖK Hemşirelik Lisans Eğitimi Çalıştayı sonucunda alınan kararlar doğrultusunda, Derneğimiz 21 Mart 2018 tarihinde Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ev sahipliğinde “Hemşirelik Eğitiminde Klinik Rehberlik Uygulaması Çalıştayı”nı gerçekleştirmiştir.

Çalıştaya Hemşirelik Fakülteleri dekanları, SBF ve SYO Hemşirelik Bölümleri temsilcileri, HEPDAK ve HEMED başkanları katılmıştır. Çalıştaya ilişkin rapor tamamlanarak en kısa zamanda HEMED web sayfasında yer alacaktır.
 
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününüzü Kutluyoruz

 
1. Uluslararası 3. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi
http://www.dogumahazirlikegitimi2018.com/
 
Hemşirelik Eğitimi Lisans Çalıştayı Raporu
Değerli Üyelerimiz,

23 Kasım 2017 tarihinde derneğimiz ve YÖK işbirliği ile düzenlenen Hemşirelik Eğitimi Lisans Çalıştayı’nın raporu yayınlanmıştır. Rapor YÖK’ün web sayfasında yer almaktadır, aşağıda da link olarak verilmiştir. Bu çalıştay eğitim sorunlarımızın en üst düzeyde çözümüne katkıda bulunmak için bir dönüm noktası olmuştur. Çalıştay raporunda yer alan sorun saptamaları ve çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi için oluşturulan  çalışma grubu 1.kez toplanmıştır.İkincisinin bu ay sonu yapılması planlanmaktadır. Çalıştay raporunu mümkün olduğunca çok meslektaşımız ve kurum yöneticilerinizle paylaşmanız çözüm önerilerinin hayata geçirilmesine katkıda bulunacaktır. Ayrıca raporla ilgili olarak geribildirim vermeniz bundan sonra yapılacak  çalışmalarımıza yön verecektir. Çözüm önerilerinin hızla uygulanması için derneğimiz aktif olarak çalışmaktadır. Katkınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla
HEMED Yönetim Kurulu

http://www.yok.gov.tr/web/guest/hemsirelik-lisans-egitimi-calistay-raporu-yayimlandi
 
Mutlu Yıllar
Değerli Üyelerimiz,
Yeni yılın dünyaya ve ülkemize barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz.
 
1. Palyatif Bakım Sempozyumu
Palyatif Bakım Derneği tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Katılımlı Palyatif Bakım Sempozyumu 28-29 Eylül 2018 tarihlerinde İzmir’de Grand Wyndham Otelinde gerçekleştirilecektir. Sempozyuma ilişkin bilgiler http://www.palyatifbakim2018.com adresinden takip edilebilir.
 
Hemşirelik Lisans Eğitimi Çalıştayı

Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili Sayın Prof. Dr. M. İ. Safa Kapıcıoğlu’nun moderatörlüğünde “Hemşirelik Lisans Eğitimi Çalıştayı” 23 Kasım 2017 tarihinde yapılmıştır.

http://www.yok.gov.tr/web/guest/hemsirelik-lisans-egitimi-calistayi

 
Öğretmenler Gününü Kutluyoruz
Hayatımıza rehberlik eden ve ilham veren değerli öğretmenlerimizin günü kutlu olsun.
 
Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz

 
Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun

 
Yeni Öğretim Yılı Kutlama

 
1. Uluslararası, 4. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi

http://www.kulturlerarasihemsirelikkongresi2017.com
 
6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi

http://www.pediatrihemsireligi2017.com

 
1. JİNEONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ KURSU

 
Kurban Bayramınız Kutlu Olsun
Sevdiklerinizle birlikte mutlu ve huzurlu bayramlar diliyoruz.
 
30 Ağustos Zafer Bayramı
Değerli Üyelerimiz,
Varlığımızı borçlu olduğumuz 30 Ağustos Zaferini saygı ve minnetle anıyor, 95. yılını coşkuyla kutluyoruz.

HEMED Yönetim Kurulu
 
Bayramınız Kutlu Olsun

 
Gençlik ve Spor Bayramınızı Kutluyoruz
Değerli Üyelerimiz,
Dünyada gençliğine bir hitap kaleme alan tek lider olan Mustafa Kemal ATATÜRK'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atmak için Samsun'a çıkışını saygıyla hatırlıyor, Gençlik ve Spor Bayramınızı coşkuyla kutluyoruz.

Saygılarımızla...

HEMED Yönetim Kurulu
 
Bütün Annelerin "Anneler Gününü" Kutlarız

 
Hemşirelik Haftamız Kutlu Olsun
Sağlık bakımının kalbiyiz... Tüm kalbimizle insanlar için iyilik ve umut besleyerek bakım vermeye devam edeceğiz. Hemşirelik haftamız kutlu olsun.
 
Hemşirelik Eğitiminde Uygulama Alanları Sorunları: Çözüm Arama Çalıştayı
Değerli Üyelerimiz,
HEMED tarafından 23-24 Mart 2017 tarihlerinde İzmir'de "Hemşirelik Eğitiminde Uygulama Alanları Sorunları: Çözüm Arama Çalıştayı" düzenlenmiştir.
 
18 Mart Çanakkale Zaferini 102. YIldönümü
Bugünlere bağımsız bir ülke olarak ulaşmamızı sağlayarak 20. yüzyılın destanını yazan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz.

HEMED Yönetim Kurulu
 
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününüzü Kutluyoruz
Değerli Üyelerimiz,
Kız çocuklarının eşit bir şekilde eğitim hakkına eriştiği ve kadınların emeğinin hayatın her alanını güzelleştirdiği bir dünya özlemi ve düşü ile Dünya Emekçi Kadınlar Gününüzü kutluyoruz.

HEMED Yönetim Kurulu
 
Hemşirelik Eğitiminde Uygulama Alanları Sorunları: Çözüm Arama Çalıştayı

Son Tarih: 28 Şubat 2017

Hemşirelik Eğitimi Derneği olarak, 23-24 Mart 2017 tarihinde İzmir’de “Hemşirelik Eğitiminde Uygulama Alanları Sorunları: Çözüm Arama Çalıştayı” isimli bir çalıştay düzenleyeceğiz. Bu çalıştayda ülkemizdeki yükseköğrenimdeki hemşirelik öğrencilerinin uygulama alanlarına ilişkin sorunlar tartışılacaktır. Bu toplantımıza konu ile ilgili olarak, Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Daire Başkanlığı’ndan, Sağlık Bakanlığı’ndan ve Yükseköğretim Kurulu Yürütüme Kurulun’ndan bir yetkiliyi davet ettik ve yanıtlarını bekliyoruz. Bu çalıştayda sizleri aramızda görmek, hemşirelik eğitimi ve insangücüne ilişkin sorunlarımıza çözüm arayışına katkıda bulunmanız bizleri mutlu edecektir. Çalıştay ile ilgili daha ayrıntılı bilgilendirme yakın zamanda HEMED web sayfasından yayınlanacaktır.
 
Mutlu Yıllar
Yeni yılda sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yaşam diliyoruz.
 
10. Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Kongresi
“10. Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Kongresi" 29 Mart -2 Nisan 2017 tarihleri arasında Titanic Deluxe Belek Otel - Antalya’da gerçekleştirilecektir.

http://www.kepan2017.org/

 
Öğretmenler Gününü Kutluyoruz
Atatürk'ün Başöğretmenlik ünvanını aldığı bu değerli günde, aklın ve bilimin yolundan ilerleyen nesillere imza atan öğretmenleri kutluyor ve sonsuz saygılarımızı sunuyoruz.
 
Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz
Cumhuriyetimizin kurucusu, ulusumuzun ölümsüz lideri Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz.
 
Cumhuriyetimizin 93. Yılını Kutluyoruz
Değerli Üyelerimiz,
ülkemizde ve dünyada barışın ve huzurun geleceği, aydınlık günler görme umuduyla Cumhuriyetimizin 93. yılını kutluyoruz.

HEMED Yönetim Kurulu
 

 
KDS Konsepti | COMPETAN Bilgi Teknolojileri | Profesyonel Web Projeleri - Web Tasarım - Hosting - Alan Adı Tescili - Köy Dernek Sitesi - Köy Sitesi - Dernek Sitesi -  - Köy Dernek Web Sitesi - Köy Web Sitesi - Dernek Web Sitesi - Kişisel Web Sitesi - Şirket Web Sitesi - Kişisel Site - Şirket Sitesi - Şahıs Sitesi - Şahıs Web Sitesi