Skip to content
Bulunduğunuz sayfa: Ana Sayfa arrow Haberler ve Duyurular arrow Hemşirelik Eğitiminde Klinik Rehberlik Uygulaması Çalıştay Raporu
Hemşirelik Eğitiminde Klinik Rehberlik Uygulaması Çalıştay Raporu Yazdır E-posta
Çarşamba, 23 Mayıs 2018

Tarih: 21. Mart 2018

Saati: 10:00- 17:00

Yeri: Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

Çalıştay Katılımcıları:

 • Prof. Dr. Ayşegül İŞLER, Akdeniz Üniversitesi
 • Prof. Dr. Mağfiret KAŞIKÇI, Atatürk Üniversitesi
 • Prof. Dr. Şeyda SEREN İNTEPELER, Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ayda ÇELEBİOĞLU, Mersin Üniversitesi
 • Prof. Dr. Merdiye ŞENDİR, Sağlık Bilimleri Üniversitesi
 • Prof. Dr. Rabia HACIHASANOĞLU, Erzincan Üniversitesi
 • Prof. Dr. Selma DOĞAN, Üsküdar Üniversitesi
 • Prof. Dr. Emel EGE, Necmettin Erbakan Üniversitesi
 • Prof. Dr. Özen KULAKAÇ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
 • Prof. Dr. Gülseren KOCAMAN, HEPDAK
 • Prof. Dr. Hülya OKUMUŞ, HEMED
 • Prof. Dr. Ayişe KARADAĞ, Koç Üniversitesi
 • Prof. Dr. Hülya KAYA, İstanbul Üniversitesi
 • Prof. Dr. Sevim BUZLU, İstanbul Üniversitesi
 • Doç. Dr. Hülya KARATAŞ, Harran Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. Fahriye VATAN, Ege Üniversitesi

Çalıştayda tartışılan gündem maddeleri şunlardır;

 • Klinik Rehberlik Uygulaması: İngiltere Örneği
 • Klinik Rehberlik Uygulamasında Deneyim Paylaşımları
 • Klinik Rehber Hemşire Görev Tanımı
 • Klinik Rehberlik Eğitim Standartları

o Klinik Rehber Hemşirenin Nitelikleri

o Klinik Rehber Hemşire Eğitim Programı

Klinik uygulamalarda eğitici yetersizliği sorunu nedeniyle uzun süredir gündemde olan bu konu 23 Kasım 2017 tarihinde YÖK’te yapılan "Hemşirelik Lisans Eğitimi Çalıştayı"nda da tartışılmış ve bu konunun ivedilikle çalışılmasına karar verilmiştir. Bu kararın ardından Koç Üniversitesi’nin ev sahipliği ve HEMED’in koordinasyonu ile tüm Hemşirelik Fakülteleri’nin dekanları, Sağlık Bilimleri Fakülteleri Hemşirelik Bölümlerini temsil eden devlet ve vakıf üniversiteleri birim yöneticileri ve yüksekokul temsilcileri çalıştaya davet edilmiştir.

Çalıştayda rehber hemşire uygulamasının gerekliliği tartışılmış, öğretim üyesi yerine bir alternatif olarak değil, klinik uygulamayı destekleyici özellikleri ile uygulanmasına vurgu yapılmıştır. Bununla birlikte klinik rehberlik uygulaması ile ilgi terminoloji ve ortak dil oluşturulması gerekliliği ifade edilmiştir. Bu bağlamda katılımcılar kurumlarındaki rehberlik uygulamalarını paylaşmışlar ve ülke genelinde uygulanması için aşağıdaki taslak plan ve kararlar ortaya konmuştur:

 • Öğrenci hemşirelerin klinik/alan uygulamalarında yapılacak rehberlik süreci “klinik rehberlik” ve bu rehberliği yapacak hemşire Klinik Rehber (KR)” olarak tanımlanmalıdır.
 • Klinik rehberlerin görev tanımları ve rollerinin belirlenmesi, uygun öğrenme ortamlarının oluşturulması gibi standartlar belirlenmelidir.
 • Klinik rehberler, öncelikle/tercihen ilgili kliniklerde çalışan klinik hemşireler olmalıdır.
 • Klinik rehber ne kadar süre ile öğrenciye rehberlik yapmalı,? Kaç öğrenci ile rehberlik sürecini yürütmeli? gibi soruların yanıtı olacak standartlar oluşturulmalıdır.
 • Rehber hemşirelik eğitim programının süre, içerik, uygulanma şekli, eğitimci özellikleri gibi temel standartları HEMED tarafından belirlenmelidir. Rehber hemşire Eğitici eğitim programı Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi tarafından çalışılarak HEMED’e gönderilecektir.
 • Klinik rehberlik eğitimlerinin HEMED onaylı eğitimler olması ve klinik rehberlerin bu eğitimlerden geçmiş olması HEPDAK standardı olması önerilebilir.
 • Rehber Hemşirelik Eğitim programlarının lisansüstü dersler ve/veya hemşirelik fakülteleri/SBF'nin hemşirelik ölümleri tarafından yapılandırılmış sertifikalı eğitim programları şeklinde yürütülmelidir.
 • Rehber Hemşire Eğitim Programları Hemşirelik Fakülteleri/Bölümleri tarafından yürütülmelidir.
 • Koç Üniversitesi tarafından eğitici eğitimi programlarının planlanması ve katılımcıların rehber hemşirelik uygulaması yapan üniversitelerden ve/veya bölge temsilcileri seçilerek davet edilmesine karar verilmiştir.
 • Klinik Rehberlik Uygulamasında idari ve yasal engellerin de incelenmesi kararlaştırılmıştır.

SONUÇ

HEMED SAYFASINDA YAYINLANMAK ÜZERE AŞAĞIDAKİ STANDARTLAR BELİRLENMİŞTİR.

HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE KLİNİK REHBER STANDARTLARI

Rehber Hemşire Tanımı

Uygulama alanında, öğrencinin öğrenmesini kolaylaştıran, mesleki gelişimini destekleyen ve geliştiren, öğrenciyi değerlendiren ve HEMED standartlarına uygun bir eğitim programını başarıyla tamamlayan hemşiredir.

Klinik Rehber Hemşireler İçin Kriterler

 • Klinik alanda hemşire olarak çalışıyor olmak,
 • En az bir yıl klinik deneyime sahip olmak,
 • Hemşirelikte en az lisans, terci hen lisansüstü derecesine sahip olmak,
 • HEMED standartlarına uygun bir eğitim programını başarıyla tamamlamak,
 • Sürekli mesleki gelişime açık olmak, eğitim ve çalışma alanında bilimsel etkinliklere katılmak,
 • 5 yılda bir "rehber hemşire eğitim programı"na katılmalıdır.

Klinik Rehber Hemşirelerin Nitelikleri

Rehber hemşirelik için çok istekli olmak,

Kaliteli bir hemşirelik bakımına istekli olmak,

İleri düzeyde klinik beceriye sahip olmak,

Etkili kişiler arası iletişim becerilerine sahip olmak,

Mesleki gelişime gönül vermiş olmak,

Profesyonellik becerilerini gösterebilmek,

Ön yargılı ve tehdit edici olmamak,

Empati yapabilmek,

Özgüvenli olmak,

Stres yönetimi, zaman yönetimi, liderlik becerilerine sahip olmak,

Öğrencinin savunuculuğunu yapabilmek,

Rehberlik eğitimi almayı kabul etmektir.

Rehber Hemşire Rol ve Sorumlulukları

Teori ile uygulama arasındaki bağlantıyı sağlamak,

Öğrenciler için olumlu bir öğrenme ortamı oluşturmak,

Uygulama hedefleri doğrultusunda, kliniğine özgü öğrenme fırsatları oluşturmak,

Uygulama için gerekli olan ortamı hazırlayarak öğrencinin güvenli uygulama yapmasını sağlamak,

Öğrencinin düzeyine uygun öğrenme aktivitelerini planlamak ve koordine etmek,

Öğrenciye, yeni bir bilgi uygularken, yeni bir beceri öğrenirken rehberlik yaparak, destek olmak,

Öğrencinin kendisine önem/değer verildiğini, desteklendiğini hissettirmek ve iyi bir rol model olmak,

Hasta bakımındaki bilgi ve deneyimlerini öğrenci ile paylaşmak,

Hemşirelik eğitim programları ve klinik uygulama amaç-hedefleri hakkında bilgi sahibi olmak,

Uygulama ile ilgili dokümanları uygun şekilde kullanmak,

Öğrenciye yapıcı geri bildirim vermek,

Öğrenciyi değerlendirmek,

Öğrenciye ilişkin konularda ilgili kişilerle işbirliği yapmak,

Programı yürüten kurumun istemesi durumunda, öğrencinin başarı ve başarısızlık durumlarına ilişkin kanıtları sağlamak,

Temel rol, bilgi ve becerisi ile öğrencide güven oluşturmak,

Öğrencinin profesyonel gelişimini ve öğrenmesini kolaylaştıran kaynak kişi olmak.

 

Haberler ve Duyurular

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun
Değerli Üyelerimiz,
Bu ülkenin çocuklarına özgür bir yaşam ve güçlü bir gelecek bırakmak için ömrünü veren Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyor, dünyada çocuklara hediye edilen tek milli bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyoruz. Tüm dünya çocukları ile birlikte çocuklarımızın barış ve mutluluk içinde yaşamasını diliyoruz.

HEMED Yönetim Kurulu
 
18 Mart Çanakkale Zaferi
Bağımsızlık arzusunu aklıyla birleştiren Mustafa Kemal Atatürk ve aynı istekle onu izleyen şehitlerimizin eseri Çanakkale Zaferi kutlu olsun, ruhları şad olsun.
 
Terör Saldırısını Kınıyoruz

 
Basın Açıklaması
HEMŞİRELER SORUYOR

SESİMİZİ DUYUYOR MUSUNUZ !!!!


Hemşirelik, tüm ortamlarda her yaştan bireyin, ailenin, grubun ve toplumun sağlığını ve esenliğini korumaya, geliştirmeye ve hastalık halinde iyileştirmeye yönelik bakımı kapsar.
 
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününüzü Kutluyoruz

 
Mutlu Yıllar
Değerli Üyelerimiz,
2019'un umut ile sağlık, mutluluk ve huzur içinde geçmesini diliyoruz.

HEMED Yönetim Kurulu
 
Yırtıcı/Sahte (Predatory) Yayınlar Hakkında

Değerli Üyelerimiz,

Son aylarda dünyada ve ülkemizde bilim ve yayın etiğine uymayacak şekilde makale yayınlayan dergiler, kitap basan yayıncı kuruluşları ve sahte kongre düzenleyen şirketler tartışılmaktadır. Konuyla ilgili olarak hemşirelik alanındaki akademisyen meslektaşlarımızın dikkatini konuya çekmek amacıyla aşağıdaki yazının okunması ve diğer meslektaşlarınızla paylaşılmasını rica ediyoruz.

Akademisyenlerin tamamlamak zorunda olduğu kriterler ve yükselme baskısı maalesef kötüye kullanılarak ticari faaliyetlere dönüştürülmektedir. Bu boşluktan yararlanan kişi ve kurumlar akademisyenlere para karşılığı hızlı makale basımı, hakemli dergi gibi gösterip ancak hakem süreci işletilmeden basım yapma sözü vererek yüksek ücretler karşılığında yayın aşamasını engelsiz ve hızlı bir biçimde tamamlamaktadırlar. Bilim dergilerinde ortalama 1-2 yıl süren yayın aşaması, sahte yayıncılarda birkaç gün ile birkaç hafta arasında bitmektedir. Sahte kongrelerde ise hayali davetli konuşmacılar, hiç yapılmayan kongreler, sunulmayan bildiriler ile oturduğunuz yerden hiç hareket etmeden para karşılığı bildiri kitabı basılarak puan almanız sağlanmaktadır. Bu sahteciliği ortaya çıkaran Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (International Consortium of Investigate Journalists-ICIJ) 2013 yılında bu yana 400 binden fazla bilim insanının bu dergilerde makale yayınladığını ortaya koymuştur. Bu sahte yayıncıların başında OMICS, IOSR Journal ve Sciencedomain gelmektedir.

 
Öğretmenler Gününü Kutluyoruz

 
Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz
Değerli Üyelerimiz,
Cumhuriyetimizin kurucusu, 20. yüzyılın en büyük liderlerinden Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuz saygı, sevgi, özlem ve minnetle anıyoruz.

Saygılarımızla
HEMED Yönetim Kurulu
 
Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun
Değerli Üyelerimiz,
95 yıldır varlığımızı, özgürlüğümüzü ve demokrasimizi borçlu olduğumuz Cumhuriyet Bayramımızı coşkuyla kutluyoruz.
 
Prof. Dr. Nebahat Kum'un Vefatı
Ülkemizde hemşireliğin öncülerinden değerli hocamız Prof. Dr. Nebahat Kum 13 Ekim 2018 Cumartesi günü vefat etmiştir. Değerli Hocamıza Tanrıdan rahmet, yakınlarına ve tüm hemşirelik camiasına başsağlığı diliyoruz.
 
Yeni Eğitim - Öğretim Yılı
 
30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun
Değerli Üyelerimiz,
Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatındaki en zor günlerden birisi olan 26 ağustos 1922'de başlayan ve 30 ağustos 1922 günü Anadolu topraklarının tekrar Türk Milletine ait olduğunun kanıtlandığı Zafer Bayramımız kutlu olsun.

HEMED Yönetim Kurulu

 
Kurban Bayramınız Kutlu Olsun
Sevdiklerinizle birlikte güzel günler göreceğiniz mutlu ve huzurlu bayramlar diliyoruz.
 
Hemşirelik Eğitiminde Klinik Rehberlik Eğitici Eğitimi
Değerli Üyelerimiz,

HEMED ve Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi işbirliği ile düzenlenen Hemşirelik Eğitiminde Klinik Rehberlik Eğitici Eğitimi 16-17 Temmuz 2018 tarihlerinde yürütülmüştür.
 
Hemşirelik Eğitiminin Geleceği: Akreditasyon, Standartlar, İyi Uygulama Örnekleri
 
1. Uluslararası Ebelikte Eğitim Araştırma Geliştirme (EBEARGE) Kongresi

http://www.ebeargekongresi.com
 
Babalar Gününüz Kutlu Olsun

 
Bayramınız Kutlu Olsun

 
Gençlik ve Spor Bayramınızı Kutluyoruz
Değerli Üyelerimiz,
 
Ülkemizin bağımsızlığının temellerini oluşturan 19 Mayıs 1919’da Samsun’dan meşaleyi yakan Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle anıyor, Gençlik ve Spor Bayramınızı içtenlikle kutluyoruz.

Saygılarımızla.
HEMED Yönetim Kurulu
 
Hemşirelik Eğitiminde Klinik Rehberlik Uygulaması Çalıştay Raporu

Tarih: 21. Mart 2018

Saati: 10:00- 17:00

Yeri: Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

 
Hemsirelik Haftası Sempozyumu Programı
Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesinin düzenlemiş olduğu Hemşirelik Haftası Sempozyumu programını online izlemek için https://live.vkvhealth.org adresinden misafir girişi yapılarak canlı yayına ulaşılabilir.
 
Anneler Gününüz Kutlu Olsun

 
Hemşirelik Haftanız Kutlu Olsun
Değerli Üyelerimiz,
Temel insan haklarından birisi olan “Sağlık Hakkı”na erişimi kolaylaştırabileceğimiz ve toplumun ihtiyacı olan en iyi bakımı vereceğimiz günlerde çalışmak dileğiyle hemşirelik haftanızı kutluyor, tüm meslektaşlarımızın emekleri için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Sevgi ve Saygılarımızla

HEMED Yönetim Kurulu
 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun
Değerli Üyelerimiz,
Bağımsız ve demokratik bir ülke olmamızın ilk adımının atıldığı 23 Nisan 1920 günü meclisimizi açan Mustafa Kemal Atatürk ve fikir arkadaşlarını saygıyla anıyor, tüm dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan Çocuk Bayramımızı coşkuyla kutluyoruz.

HEMED Yönetim Kurulu
 
V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi

http://www.pncongress2018.org

 
Hemşirelik Eğitiminin Geleceği: Akreditasyon, Standartlar, İyi Uygulama Örnekleri

http://www.hemsirelikegitiminingelecegi.com
 
Hemşirelik Eğitiminde Klinik Rehberlik Uygulaması Çalıştayı
Sayın Hemşirelik Eğitimi Yöneticileri ve HEMED Üyeleri,

YÖK Hemşirelik Lisans Eğitimi Çalıştayı sonucunda alınan kararlar doğrultusunda, Derneğimiz 21 Mart 2018 tarihinde Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ev sahipliğinde “Hemşirelik Eğitiminde Klinik Rehberlik Uygulaması Çalıştayı”nı gerçekleştirmiştir.

Çalıştaya Hemşirelik Fakülteleri dekanları, SBF ve SYO Hemşirelik Bölümleri temsilcileri, HEPDAK ve HEMED başkanları katılmıştır. Çalıştaya ilişkin rapor tamamlanarak en kısa zamanda HEMED web sayfasında yer alacaktır.
 
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününüzü Kutluyoruz

 
1. Uluslararası 3. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi
http://www.dogumahazirlikegitimi2018.com/
 
Hemşirelik Eğitimi Lisans Çalıştayı Raporu
Değerli Üyelerimiz,

23 Kasım 2017 tarihinde derneğimiz ve YÖK işbirliği ile düzenlenen Hemşirelik Eğitimi Lisans Çalıştayı’nın raporu yayınlanmıştır. Rapor YÖK’ün web sayfasında yer almaktadır, aşağıda da link olarak verilmiştir. Bu çalıştay eğitim sorunlarımızın en üst düzeyde çözümüne katkıda bulunmak için bir dönüm noktası olmuştur. Çalıştay raporunda yer alan sorun saptamaları ve çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi için oluşturulan  çalışma grubu 1.kez toplanmıştır.İkincisinin bu ay sonu yapılması planlanmaktadır. Çalıştay raporunu mümkün olduğunca çok meslektaşımız ve kurum yöneticilerinizle paylaşmanız çözüm önerilerinin hayata geçirilmesine katkıda bulunacaktır. Ayrıca raporla ilgili olarak geribildirim vermeniz bundan sonra yapılacak  çalışmalarımıza yön verecektir. Çözüm önerilerinin hızla uygulanması için derneğimiz aktif olarak çalışmaktadır. Katkınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla
HEMED Yönetim Kurulu

http://www.yok.gov.tr/web/guest/hemsirelik-lisans-egitimi-calistay-raporu-yayimlandi
 
Mutlu Yıllar
Değerli Üyelerimiz,
Yeni yılın dünyaya ve ülkemize barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz.
 
1. Palyatif Bakım Sempozyumu
Palyatif Bakım Derneği tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Katılımlı Palyatif Bakım Sempozyumu 28-29 Eylül 2018 tarihlerinde İzmir’de Grand Wyndham Otelinde gerçekleştirilecektir. Sempozyuma ilişkin bilgiler http://www.palyatifbakim2018.com adresinden takip edilebilir.
 
Hemşirelik Lisans Eğitimi Çalıştayı

Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili Sayın Prof. Dr. M. İ. Safa Kapıcıoğlu’nun moderatörlüğünde “Hemşirelik Lisans Eğitimi Çalıştayı” 23 Kasım 2017 tarihinde yapılmıştır.

http://www.yok.gov.tr/web/guest/hemsirelik-lisans-egitimi-calistayi

 
Öğretmenler Gününü Kutluyoruz
Hayatımıza rehberlik eden ve ilham veren değerli öğretmenlerimizin günü kutlu olsun.
 
Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz

 
Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun

 
Yeni Öğretim Yılı Kutlama

 
1. Uluslararası, 4. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi

http://www.kulturlerarasihemsirelikkongresi2017.com
 
6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi

http://www.pediatrihemsireligi2017.com

 
1. JİNEONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ KURSU

 
Kurban Bayramınız Kutlu Olsun
Sevdiklerinizle birlikte mutlu ve huzurlu bayramlar diliyoruz.
 
30 Ağustos Zafer Bayramı
Değerli Üyelerimiz,
Varlığımızı borçlu olduğumuz 30 Ağustos Zaferini saygı ve minnetle anıyor, 95. yılını coşkuyla kutluyoruz.

HEMED Yönetim Kurulu
 
Bayramınız Kutlu Olsun

 
Gençlik ve Spor Bayramınızı Kutluyoruz
Değerli Üyelerimiz,
Dünyada gençliğine bir hitap kaleme alan tek lider olan Mustafa Kemal ATATÜRK'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atmak için Samsun'a çıkışını saygıyla hatırlıyor, Gençlik ve Spor Bayramınızı coşkuyla kutluyoruz.

Saygılarımızla...

HEMED Yönetim Kurulu
 
Bütün Annelerin "Anneler Gününü" Kutlarız

 
Hemşirelik Haftamız Kutlu Olsun
Sağlık bakımının kalbiyiz... Tüm kalbimizle insanlar için iyilik ve umut besleyerek bakım vermeye devam edeceğiz. Hemşirelik haftamız kutlu olsun.
 
Hemşirelik Eğitiminde Uygulama Alanları Sorunları: Çözüm Arama Çalıştayı
Değerli Üyelerimiz,
HEMED tarafından 23-24 Mart 2017 tarihlerinde İzmir'de "Hemşirelik Eğitiminde Uygulama Alanları Sorunları: Çözüm Arama Çalıştayı" düzenlenmiştir.
 
18 Mart Çanakkale Zaferini 102. YIldönümü
Bugünlere bağımsız bir ülke olarak ulaşmamızı sağlayarak 20. yüzyılın destanını yazan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz.

HEMED Yönetim Kurulu
 
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününüzü Kutluyoruz
Değerli Üyelerimiz,
Kız çocuklarının eşit bir şekilde eğitim hakkına eriştiği ve kadınların emeğinin hayatın her alanını güzelleştirdiği bir dünya özlemi ve düşü ile Dünya Emekçi Kadınlar Gününüzü kutluyoruz.

HEMED Yönetim Kurulu
 
Hemşirelik Eğitiminde Uygulama Alanları Sorunları: Çözüm Arama Çalıştayı

Son Tarih: 28 Şubat 2017

Hemşirelik Eğitimi Derneği olarak, 23-24 Mart 2017 tarihinde İzmir’de “Hemşirelik Eğitiminde Uygulama Alanları Sorunları: Çözüm Arama Çalıştayı” isimli bir çalıştay düzenleyeceğiz. Bu çalıştayda ülkemizdeki yükseköğrenimdeki hemşirelik öğrencilerinin uygulama alanlarına ilişkin sorunlar tartışılacaktır. Bu toplantımıza konu ile ilgili olarak, Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Daire Başkanlığı’ndan, Sağlık Bakanlığı’ndan ve Yükseköğretim Kurulu Yürütüme Kurulun’ndan bir yetkiliyi davet ettik ve yanıtlarını bekliyoruz. Bu çalıştayda sizleri aramızda görmek, hemşirelik eğitimi ve insangücüne ilişkin sorunlarımıza çözüm arayışına katkıda bulunmanız bizleri mutlu edecektir. Çalıştay ile ilgili daha ayrıntılı bilgilendirme yakın zamanda HEMED web sayfasından yayınlanacaktır.
 
Mutlu Yıllar
Yeni yılda sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yaşam diliyoruz.
 
10. Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Kongresi
“10. Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Kongresi" 29 Mart -2 Nisan 2017 tarihleri arasında Titanic Deluxe Belek Otel - Antalya’da gerçekleştirilecektir.

http://www.kepan2017.org/

 
Öğretmenler Gününü Kutluyoruz
Atatürk'ün Başöğretmenlik ünvanını aldığı bu değerli günde, aklın ve bilimin yolundan ilerleyen nesillere imza atan öğretmenleri kutluyor ve sonsuz saygılarımızı sunuyoruz.
 
Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz
Cumhuriyetimizin kurucusu, ulusumuzun ölümsüz lideri Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz.
 
Cumhuriyetimizin 93. Yılını Kutluyoruz
Değerli Üyelerimiz,
ülkemizde ve dünyada barışın ve huzurun geleceği, aydınlık günler görme umuduyla Cumhuriyetimizin 93. yılını kutluyoruz.

HEMED Yönetim Kurulu
 

 
KDS Konsepti | COMPETAN Bilgi Teknolojileri | Profesyonel Web Projeleri - Web Tasarım - Hosting - Alan Adı Tescili - Köy Dernek Sitesi - Köy Sitesi - Dernek Sitesi - - Köy Dernek Web Sitesi - Köy Web Sitesi - Dernek Web Sitesi - Kişisel Web Sitesi - Şirket Web Sitesi - Kişisel Site - Şirket Sitesi - Şahıs Sitesi - Şahıs Web Sitesi